Замовити аналіз бухгалтерської звітності

Зміст:

Допомога з вирішенням курсових робіт з аналізу бухгалтерської звітності

Хто і навіщо аналізує бухгалтерську звітність?

Які документи аналізуються у курсових роботах

Що можна дізнатися із бухгалтерського аналізу?

Навіщо потрібен аналіз бухгалтерської звітності?

Які бувають фінансові показники

Що дозволяє оцінити фінансову звітність

Які бувають методи фінансового аналізу:

ЗАМОВИТИ АНАЛІЗ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Допомога з вирішенням курсових робіт з аналізу бухгалтерської звітності

Наша компанія має велику кількість фахівців з економічних спеціальностей, які вміють якісно прораховувати будь-які індивідуальні завдання, курсові та контрольні роботи з економічних напрямків, зокрема аналіз бухгалтерської звітності.

Аналіз бухгалтерської звітності – це процес розрахунку фінансово-економічних показників (індикаторів), застосування інших методів економічного аналізу для формування висновків та рекомендацій з використанням даних фінансової звітності підприємства за певний період.

Аналіз бухгалтерської звітності – це один із інструментів фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства, що полягає у вивченні абсолютних показників, представлених у бухгалтерській звітності.

Коли студенти виконують різні студентські роботи з цієї дисципліни (курсові роботи, практичні завдання, самостійні роботи тощо) вони передусім визначають розмір та джерела позикових коштів, оцінюються обсяг виручки від реалізації та розмір прибутку, а також визначають склад майна підприємства, його фінансові вкладення, джерела формування власного капіталу та оцінюють зв’язки з постачальниками та покупцями.

У процесі написання курсових робіт порівнюються фактичні показники звітності з плановими, у разі їх розбіжності встановлюються причини. Перевіряється достовірність бухгалтерської звітності та ін.

Якщо ви не можете самостійно прорахувати всі ці фінансові показники, наші фахівці зможуть допомогти вирішити таке завдання.

Прорахувати вартість аналізу, ви можете, заповнивши форму замовлення: 

  Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
  УкраїнаЄвропаАмерикаАзія

  Хто і навіщо аналізує бухгалтерську звітність?

  У нашій компанії замовниками аналізу бухгалтерської звітності найчастіше виступають студенти-заочники, у яких немає часу на вирішення таких завдань, але у нас також є й інші замовники:

  1) замовники внутрішніх підрозділів – керівництво та фінансові структури компанії,

  2) зовнішні замовники:

  • банки – визначення надійності позичальника,
  • інвестори, засновники – для оцінки фінансового стану та ефективності вкладень,
  • контрагенти – для оцінки надійності співробітництва,
  • контролюючі органи – з метою оцінки достовірності звітності тощо.

  Залежно від цілей аналіз бухгалтерської звітності організації поділяється на зовнішній та внутрішній.

  Внутрішній аналіз необхідний для планування фінансового стану організації, забезпечення її фінансової стійкості, незалежності та платоспроможності. Мета внутрішнього аналізу – налагодити стабільне надходження коштів, збалансувати власні та позикові кошти, виключити банкрутство та забезпечити отримання максимального прибутку.

  Зовнішній аналіз проводиться на основі відкритих даних, тобто звітності, що публікується. Він покликаний дати об’єктивну оцінку фінансового становища компанії, оцінити можливість інвестування, кредитування, співробітництва.

  Наші фахівці якісно та професійно проведуть як внутрішній, так і зовнішній аналіз усіх показників. Усі спеціалісти ретельно відібрані протягом багатьох років.

  Які документи аналізуються у курсових роботах

  Аналіз бухгалтерської звітності організації передбачає вивчення та зіставлення низки документів. У всіх організацій аналізується бухгалтерський баланс (форма № 1) та звіт про прибутки та збитки (форма № 2).

  В організаціях, які не належать до суб’єктів малого підприємництва, аналізується більший пакет звітності: бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про прибутки та збитки (форма № 2), звіт про зміни капіталу (форма № 3), звіт про рух коштів ( форма № 4), додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5), пояснювальна записка, аудиторський висновок (якщо організація підлягає обов’язковому аудиту).

  Що можна дізнатися із бухгалтерського аналізу?

  З балансу можна отримати відомості про майнове становище організації, вартість основних засобів та інших активів, величину кредитних зобов’язань та дізнатися про інші показники її діяльності. Найважливіший показник – результат розділу III, це чисті активи (ЧА) підприємства.

  Навіщо потрібен аналіз бухгалтерської звітності?

  Аналіз бухгалтерської звітності організації дає повну картину стану справ: активів, платоспроможності, динаміки розрахунків з дебіторами та кредиторами, прибутків та збитків, а також того, наскільки успішно здійснюється управління.

  Які бувають фінансові показники

  Найбільш поширені фінансові показники:

  • Коефіцієнти ліквідності;
  • Показники структури капіталу (коефіцієнти сталості);
  • Коефіцієнти рентабельності;
  • Коефіцієнти ділової активності;
  • Інвестиційні критерії.

  Що дозволяє оцінити фінансову звітність

  Аналіз фінансової звітності – це процес, за допомогою якого ми оцінюємо минуле та поточне фінансове становище та результати діяльності організації. Основним джерелом інформації про діяльність підприємства є бухгалтерська (фінансова) звітність.

  Які бувають методи фінансового аналізу:

  Методи фінансового аналізу:

  • Вертикальний аналіз;
  • Горизонтальний аналіз;
  • Порівняльний аналіз;
  • Інтегральний аналіз;
  • Трендовий аналіз;
  • Метод коефіцієнтів.

  ЗАМОВИТИ АНАЛІЗ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

   Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
   УкраїнаЄвропаАмерикаАзія