Загадки поширення життя: біогеографія Біогеографія – це наука, яка вивчає взаємозв’язки між живими організмами та їх середовищем у просторі та часі. Ця наука є досить молодою та відносно маловивченою, проте її вплив на сучасну освіту значною мірою зростає. Біогеографія – це важлива наука, яка досліджує взаємодію між біотою та географією. Вивчення цієї дисципліни дозволяє студентам розуміти природу та її вплив на життя на планеті. Ця наука також допомагає вивчити різноманітні види тварин та рослин і зрозуміти їхню еволюцію і поширення…