Зміст:

Замовити ДКР із загальної хімічної технології

Структура ДКР

Виконаємо такі теми завдань на ДКР

 

Замовити ДКР із загальної хімічної технології

Виконаємо на замовлення домашню контрольну роботу (ДКР) для національного технічного університету України – «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології 

Замовити

Кредитний модуль “Загальна хімічна технологія-2. Хіміко-технологічні схеми” належить до Циклу професійної та практичної підготовки Нормативної частини навчальних дисциплін і являється базисною для профілюючих дисциплін в навчальному плані підготовки фахівців професійного спрямування Хімічні технології.

Для більш ґрунтовного опанування програмного матеріалу кредитного модуля ”Загальна хімічна технологія – 2. Хіміко-технологічні схеми” кожен студент, окрім СРС, одержує індивідуальне завдання – домашню контрольну роботу за певною тематикою.

Метою індивідуальних завдань є стимулювання студентів до самостійного осмислення теоретичного і фактичного матеріалу, самостійного виконання навчально-розрахункових завдань, формування вмінь і навичок пошуку та аналізу інформації з програмного матеріалу (в т.ч. з використанням internet) і творчого, продуктивного рішення і обґрунтування рішень, наближених до реальних фахових ситуацій.

Структура ДКР

ВСТУП

 1. Відповідно до варіанту скласти хімічну схему відділення виробництва
 2. Навести основні фактори, що впливають на процес та регламент роботи відділення виробництва
 3. Скласти принципову схему відділення виробництва.
 4. В принциповій схемі передбачити елементи екологічної безпеки, такі як знешкодження або утилізацію викидів.
 5. Відповідно до розробленої принципової схеми запропонувати реконструкцію технологічної схеми відділення виробництва.
 6. В технологічній схемі відділення передбачити використання енерготехнологічних елементів (регенераторів, котлів утилізаторів, системи «мотор-насос-турбіна».

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Виконаємо такі теми завдань на ДКР

 Варіанти:

 1. Виробництво сульфатної кислоти контактним методом. Відділення випалу колчедану
 2. Виробництво сульфатної кислоти контактним методом. Абсорбційне відділення.
 3. Виробництво сульфатної кислоти циклічним методом
 4. Виробництво аміаку. Каталітична конверсія метану водяною парою
 5. Виробництво аміаку. Конверсія СО
 6. Виробництво аміаку. Відділення моноетаноламінового очищення СО2
 7. Виробництво аміаку. Відділення каталітичного гідрування
 8. Виробництво аміаку. Синтез аміаку
 9. Виробництво розбавленої нітратної кислоти. Відділення каталітичного окиснення аміаку
 10. Виробництво розбавленої нітратної кислоти. Відділення окиснення оксиду азоту
 11. Виробництво розбавленої нітратної кислоти. Абсорбція нітрозних газів водою
 12. Прямий синтез концентрованої нітратної кислоти із N2O4
 13. Концентрування нітратної кислоти водовіднімаючими агентами (концентрована сульфатна кислота);
 14. Концентрування нітратної кислоти розчинами нітратів магнію
 15. Виробництво простого суперфосфату
 16. Виробництво подвійного суперфосфату
 17. Виробництво амонійної селітри
 18. Виробництво карбаміду
 19. Виробництво кальцинованої соди аміачним способом. Відділення очищення та амонізації розсолу.
 20. Виробництво кальцинованої соди аміачним способом. Відділення карбонізації.
 21. Виробництво кальцинованої соди аміачним способом. Відділення регенерації фільтраційної рідини.
 22. Виробництво кальцинованої соди аміачним способом. Відділення гасіння вапна.
 23. Виробництво абсорбційної хлоридної кислоти.
 24. Відділення перероблення прямого коксового газу.
 25. Відділення отримання технологічного газу для синтезу метанолу.
 26. Синтез метанолу з СО та Н2.
 27. Виробництво формальдегіду.
 28. Виробництво етанолу каталітичною гідратацією етилену в паровій фазі.
 29. Виробництво ацетатної кислоти.

Для замовлення індивідуального завдання заповніть форму:

  Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
  УкраїнаПольщаЄвропаАмерикаАзія