Виконуємо задачі на додавання обертального руху

У цьому випадку рух тіла буде плоскопаралельним, тобто еквівалентний абсолютний рух є обертальним відносно миттєвої осі обертання, що проходить через МЦШ, з кутовою швидкістю, яка дорівнює кутовій швидкості відносного обертання.

Допомога студентам з виконання завдань по кінематиці твердого тіла

Для оформлення замовлень на виконання практичних робіт по кінематиці твердого тіла потрібно скинути нам завдання з вимогами та заповнити спеціальну форму:

    Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
    УкраїнаЄвропаАмерикаАзія