Написання дипломної роботи з дисципліни «Державна економіка»

Короткий зміст:

Цілі і завдання

Структура

Економічні ресурси

Регулювання

Замовити дипломну роботу з державної економіки

 

Державна економіка – це складна та взаємозалежна система, що охоплює весь соціально-економічний комплекс країни.

Сукупність всіх типів ресурсів і факторів виробництва, що знаходяться на території держави, якими розпоряджаються її органи влади та суб’єкти господарювання. Державна економіка об’єднує кілька сфер:

 • виробничу;
 • природно-ресурсну;
 • науково-технічну;
 • трудову.

Головними показниками економіки держави є валовий внутрішній продукт (ВВП), рівень інфляції та безробіття.

Цілі і завдання

Основна мета функціонування державної економіки – формування високоефективної та конкурентоспроможної господарської системи. Додатково перед нею поставлено завдання:

 • досягнення стабільного економічного зростання;
 • забезпечення високого рівня зайнятості населення;
 • гарантія економічного ефекту;
 • грамотний та справедливий розподіл фінансових ресурсів;
 • економічне забезпечення непрацездатної частини населення;
 • забезпечення збалансованого внутрішнього та зовнішнього товарообігу;
 • надання економічної свободи споживачам та виробникам;
 • регулювання цінової політики та утримання оптимального рівня інфляції;
 • організація активного приросту державного провадження.

Досягнення поставленої мети та виконання завдань забезпечує високий рівень життя населення.

Структура

Державна економіка включає такі структури:

 • Відтворювальну. Спрямована створення ВВП. До її складу входить домашнє господарство, підприємництво, держава.
 • Соціальну. Розподіл економіки на сектори, пов’язані соціально-економічними відносинами. Наприклад, за групами підприємств, населенням, типами праці тощо.
 • Галузеву. Розподіл на різні сектори виробництва: сільськогосподарську, транспортну галузь, будівництво, промисловість, охорону здоров’я тощо.
 • Територіальну. Розподіл виробничих сил за географічною ознакою: за регіонами, областями, містами тощо.

Економічні ресурси

Важливе значення для економіки держави мають економічні ресурси. Їхня роль полягає в:

 • визначення особливостей функціонування економіки;
 • надання впливу на темпи, структуру та масштабність розвитку;
 • надання своєрідної бази для економічного зростання.

Виділяють кілька типів економічних ресурсів:

 • підприємницький потенціал;
 • освітня база; конкретні науково-технічні розробки;
 • природні багатства;
 • людські резерви;
 • фінансові ресурси.

Регулювання

З метою виконання поставлених перед державною економікою завдань органи влади застосовують різноманітні регулятори. Їх можна поділити на три основні групи:

 • Правові методи – прийняття законів, покликаних упорядкувати взаємини учасників ринку. Наприклад, антимонопольне законодавство.
 • Фінансово-економічні методи До них відносять грошово-кредитну (регулювання відсоткових ставок за кредитом, встановлення мінімальної заробітної плати, регулювання цін тощо) та бюджетно-податкову політику (оподаткування, зміну розміру державних закупівель, трансфертні допомоги тощо).
 • Адміністративні методи – ліцензування та квотування, управління державною власністю, застосування санкцій, охорона навколишнього середовища.

Усі методи державного регулювання взаємопов’язані між собою.

 

Замовити дипломну роботу з державної економіки

У нас ви можете:

·      Купити випускну кваліфікаційну роботу;

·      Замовити магістерську роботу;

·      Купити бакалаврську роботу.

Для замовлення послуги виконнаня вашого завдання – надішліть нам запит на електронну адресу або заповнітьцю форму.

1

Строго дотримуємося вимоги методички, знаємо всі ГОСТи

2

Всі роботи проходять перевірку якості

3

Оцінимо вашу заявку протягом 2 годин

4

Пишемо плани безкоштовно

Додати замовлення


Уточніть завдання