Замовити дипломну роботу з архітектури та будівництва

1

Строго дотримуємося вимоги методички, знаємо всі ГОСТи

2

Всі роботи проходять перевірку якості

3

Оцінимо вашу заявку протягом 2 годин

4

Пишемо плани безкоштовно

Додати замовлення


Уточніть завдання


Приклад готової дипломної роботи з архітектури та будівництва

Кафедра “Будівництво” / Кліматичний підрайон – ІВ. Проектований будинок має у плані Г-подібну форму. Будівля двоповерхова, з висотою поверху 3300 мм. У будівлі, що проектується, передбачений підвал в осях «1-4» і «А-В» на позначці 2700мм. / Склад: 7 аркушів креслень (фасад, генплан, план першого поверху, план підвалу, план другого поверху. план даху, план фундаменту, план перекриттів, розріз, технологічна карта на влаштування стін будівлі, календарний план будівництва, будгенплан) + ПЗ (94 сторінки)

Метою ВКР є проектування дошкільного загальноосвітнього закладу на 150 місць, розташованого у Київській області.

Завдання випускної кваліфікаційної роботи:

– техніко-економічне обґрунтування проекту;

– проектування архітектурно-планувальних та конструктивних рішень будівлі;

– розробка технології та організації будівництва дошкільного закладу;

– Виконання кошторисних розрахунків, розрахунок показників економічної ефективності проекту.

Структурно випускна кваліфікаційна робота включає введення, 3 розділи, висновок, список використаної літератури та додатки:

– у першому розділі наводиться техніко-економічне обґрунтування проекту, розробляються рішення будгенплану, функціональне призначення будівлі, розробляється технічне завдання на проектування, інженерно-геологічні умови; розробляються питання проектування конструкцій, проводиться аналіз архітектурно-планувальних та конструктивних рішень будівлі, вирішуються питання інженерного забезпечення, виконуються розрахунки будівельних конструкцій;

– у другому розділі виконується розробка питань організації будівництва дошкільної установи, проводиться вибір машин та механізмів для виконання робіт, проектується будівельний генеральний план з розрахунком тимчасових будівель та споруд та мереж, розраховуються техніко-економічні показники з стройгенпану; виконується розробка питань технології будівництва дошкільного закладу, проводиться вибір та опис методів виконання робіт, технологічна карта на один із провідних процесів;

– у третьому розділі проводяться економічні розрахунки вартості будівництва; вирішуються питання охорони праці, безпеки рішень проекту та охорони навколишнього середовища при будівництві будівлі; – у висновку узагальнюються результати теоретичної та практичної розробки ВКР, формулюються висновки, пропозиції та рекомендації щодо використання результатів роботи;

– у списку використаної літератури наводиться перелік усіх літературних джерел, у тому числі електронних, які використовувалися під час написання випускної кваліфікаційної роботи

 ЗМІСТ

 Розділ 1. Архітектурно-будівельна частина.

1.1. Характеристика району будівництва.

1.2. Аналіз конструктивно-архітектурного рішення.

1.3. Проектні рішення щодо конструкцій, матеріалів та обсягів робіт.

1.4. Інженерне обладнання.

1.5. Рішення з зовнішньої та внутрішньої обробки.

1.6. Прив’язка типового проекту до місцевих умов.

 Розділ 2. Технологія та організація будівництва.

2.1. Проектування технології виконання основних робіт.

2.2. Номенклатура, обсяги та трудомісткість будівельно-монтажних робіт.

2.3. Вибір машин та механізмів.

2.4. Календарний план виконання робіт.

2.5. Технологічна карта на влаштування конструкцій.

2.6. Тимчасові будівлі та споруди, мережі та проектування приоб’єктного складу.

2.7. Розробка стройгенплана.

Розділ 3. Економіка, екологія та безпека рішень проекту.

3.1. Економічна частина.

3.2. Охорона праці та пожежна безпека на будівельному майданчику.

3.3. Захист довкілля, обмеження шкідливих впливів в умовах міської забудови.

Висновок.

 Список використаної літератури.

Проектована будівля безкаркасного типу з поздовжніми та поперечними стінами, що несуть, з опиранням плит перекриття по двох сторонах.

Фундаменти під зовнішні та внутрішні стіни запроектовані стрічковими, збірними. Монтуються з ж/б блок-подушок ГОСТ 13580-85, покладених в один ряд на піщану підготовку товщиною 100мм. У проекті зовнішні стіни виконуються товщиною 640мм. з повнотілої глиняної цегли розміром 250х120х65 марки М150 за ГОСТ 7484-78 на цементно-піщаному розчині марки М50.

Сходові марші із фризовими сходами, збірні залізобетонні.

В якості несучих конструкцій покриття використовують багатопустотні залізобетонні панелі з опиранням не менше 120 мм.

Висновок

У ході виконання випускної кваліфікаційної роботи досягнуто мети – розроблено організаційно-технологічні рішення щодо будівництва дошкільного загальноосвітнього закладу на 150 місць, розташованого в Київській області. Для досягнення мети в ході виконання ВКР було вирішено такі завдання:

  1. Дано аналіз архітектурно-планувальних та конструктивних рішень будівлі.

Будівля, що проектується, має в плані Г-подібну форму з розмірами в осях «1-7» 26700 мм, в осях «А-Д» 28050 мм. Будівля двоповерхова, з висотою поверху 3300 мм.

У будівлі, що проектується, передбачений підвал в осях «1-4» і «А-В» на позначці 2700 мм. Клас будівлі за капітальністю – другий (II). Ступінь відповідальності будівлі – II. Ступінь вогнестійкості будівлі – I. Клас функціональної пожежної небезпеки С1. Загальна ширина евакуаційних проходів, а також загальна ширина дверей у коридорах, сходах, на шляхах евакуації людей прийнята з розрахунків не менше ніж 0,8 м на 100 осіб

  1. Розроблено питання технології та організації будівництва дошкільного закладу.

Виявлено склад будівельних робіт, розроблено технологічну карту на один з основних технологічних процесів, розраховано калькуляцію трудових витрат, висвітлено питання щодо організації будівництва будівлі.

Складено технологічну послідовність виконання робіт; графік виконання робіт; складено відомості потреби в основних матеріалах, потребу в машинах, устаткуванні, інструментах, інвентарі та пристосуваннях, операційний контроль якості під час виконання робіт.

  1. Зроблено вибір основного монтажного механізму. Виконано проектування будівельного генерального плану, розрахунок потреби у тимчасових будівлях та спорудах, розрахунок тимчасового водопостачання та електропостачання, розрахунок складського господарства. Розроблено заходи з техніки безпеки та пожежної безпеки на будмайданчику.
  2. Складено об’єктний кошторис, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва. Під час підготовки роботи використовувалися діючі у сфері проектування та будівництва ГОСТи (державні стандарти), СП (зводи правил будівництва).
Безкоштовно

Дізнайтеся вартість навчальної роботи онлайн

Інформація про роботуВаші дані