Економетрика: лабораторні роботи, реферати, доповіді, курсові роботи, есе, дипломні роботи, відповіді на екзаменаційні квитки на замовлення.

Замовити

Надаємо допомогу студентам з економетрики, а також із суміжних дисциплін – лінійна алгебра, математичний аналіз, теорія ймовірностей і статистика, прикладна мікроеконометрика, економетрика часових рядів, економіка праці.

Наші послуги:

 • Виконання курсових робіт;
 • Написання рефератів;
 • Написання есе;
 • Написання доповідей;
 • Написання магістерських дисертацій;
 • Виконання контрольних робіт;
 • Виконання самостійних робіт;
 • Виконання лабораторних робіт;
 • Звіти по практиці на замовлення;
 • Відповіді на екзаменаційні квитки.

ЧАСТО СТУДЕНТИ ЗАМОВЛЯЮТЬ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ, ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ РОБОТИ НА ТЕМИ:

 • Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів;
 • Застосування методів одновимірної оптимізації для моделей управління запасами;
 • Економічна теорія еластичності і її реалізація в регресійних моделях;
 • Включення людського капіталу в сучасні моделі економічного зростання;
 • Балансові моделі. Моделювання сценарію розвитку економіки США на прикладі галузі «Будівництво»;
 • Економіко-математичне моделювання оптимізації логістичної мережі ПАТ «Татнефть»;
 • Рішення транспортної задачі з визначенням початкового допустимого рішення збалансованої транспортної задачі методом добротності;
 • Агентська теорія структури капіталу: емпірична перевірка і можливості застосування для російських компаній
 • Аналіз взаємозв’язку прибутковості і рейтингу корпоративних облігацій російських компаній
 • Аналіз витрат на капітал украънської акціонерної компанії (на конкретному прикладі)
 • Аналіз інвестиційних проектів методом реальних опціонів: концепція, досвід і можливості використання в українських компаніях
 • Аналіз інвестиційних проектів методом скоректованої наведеної вартості: концепція, досвід і можливості використання в українських компаніях
 • Аналіз проблем і механізмів регулювання державного боргу
 • Аналіз ефективності виробничих систем на базі виробничих функцій;
 • Економіко-математичні методи дослідження та моделювання національної економіки;
 • Методи вирішення задач нелінійного програмування та економічна інтерпретація властивостей рішень моделей нелінійної оптимізації.

Вивчення дисципліни «Економетрика» базується на наступних дисциплінах:

 • Лінійна алгебра;
 • Математичний аналіз;
 • Теорія ймовірностей і статистика.

Основні положення дисципліни повинні бути використані в подальшому при вивченні наступних дисциплін:

 • Прикладна мікроеконометрика;
 • Економетрика тимчасових рядів;
 • Економіка праці.

Для того щоб замовити якісну лабораторну роботу з економетрики, необхідно вибрати тему згідно вашого варіанту або номера за списком.

У даній дисципліні варто проводити аналізи, складати план, проводити розрахунки, сортування і фільтрацію інформації, скласти таблиці, вставити їх грамотно в рефераті або курсової роботи.

Індивідуальні роботи з підбором інформації, виробництвом розрахунків і складанням таблиць, займає значну кількість часу, якого часто у студентів немає. В цьому і полягає вся складність виконання практичних робіт з дисципліни “Економетрика”.

З цими та багатьма іншими виникають проблематики домашніх робіт, наші фахівці готові вам надати свою допомогу.

Замовити