Замовити курсову роботу з деталей машин

Виконаємо курсові проекти з технічної механіки

 «Деталі машин» – це перша інженерна дисципліна, яка підготовлює фахівців в області машинобудівного напрямку.

Студенти при написанні курсових робіт пізнають  основні принципові підходи до розрахунків і конструювання деталей,  які є основними для машин і механізмів незалежно від їх цільового призначення.

Завдяки деталям машин відбувається перехід від теоретичних наукових дисциплін до дисциплін інженерної справи. Деталі машин і основи конструювання являються базових дисциплінами підготовки інженерів-механіків різних технічних напрямків.

Допомога студентам при написані курсових проектів з ДМ

Якщо у вас виникли проблеми з написанням курсового проекту або дипломної роботи з деталей машин або основ конструювання, то ви можете звернутися до наших фахівців, які зможуть швидко і правильно вирішити будь-які завдання по деталям машин, а також написати курсову з правильно виконаною графічною частиною.

Робимо на замовлення будь-які курсові проекти з дисциплін:

 • технічна механіка;
 • деталі машин;
 • ТММ – теорія машин і механізмів;
 • основи конструювання;
 • технологічні машини і обладнання.

Наші спеціалісти зможуть правильно оформити практичне завдання і написати розрахунково-пояснювальну записку, зробити складальне креслення, а також креслення деталей. Також можемо при наявності приклада оформлення титульного аркуша його теж зробити і відповісти на будь-які питання до захисту курсового проекту.

При оформленні замовлення обов’язково потрібна методичка, в якій будуть зазначені усі вимоги:

 • вказівки з оформлення розрахунково–пояснювальної записки;
 • вказівки з оформлення і виконання складального креслення;
 • вказівки за оформлення та виконання креслення загального виду;
 • вказівки щодо виконання і оформлення креслень деталей;
 • перелік питань до захисту курсового проекту.

Наші автора вміють виконувати технічні завдання будь-якої складності. Всі розрахунки робляться правильно і в разі повернення викладачем – перераховуються безкоштовно.

План курсової роботи в різних вузах може сильно відрізнятися. Наведемо приклад одного з плану:

 1. Введення.
 2. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок приводу.
 3. Розрахунок відкритої передачі.
 4. Розрахунок закритої передачі.
 5. Попередній розрахунок валів редуктора і вибір підшипників.
 6. Побудова епюр згинаючих і крутних моментів.
 7. Перевірочний розрахунок підшипників.
 8. Конструювання зубчастих, черв’ячних коліс і черв’яків.
 9. Конструювання корпусу редуктора.
 10. Тепловий розрахунок черв’ячного редуктора.
 11. Перевірка міцності шпонкових з’єднань.
 12. Уточнений розрахунок валів.
 13. Вибір муфти.
 14. Змазування. Вибір сорту масла.
 15. Збірка редуктора.
 16. Висновок

При виконанні креслення загального виду приводу, складального креслення, креслення деталей і пояснювальної записки автора керуються державними стандартами єдиної системи конструкторської документації.

Таким чином, завдяки написанню пояснювальної записці до курсового проекту проводиться перевірка знань у студентів з основних критеріїв працездатності деталей машин, типових конструкцій вузлів (муфти, підшипники, редуктори), основних методів проектних і перевірочних розрахунків.

Наші фахівці при написанні курсових робіт з ДМ зможуть:

 • виконати проектні та перевірочні розрахунки,
 • конструювати типові механізми та вузли машин;
 • визначити фізичні основи роботи певного вузла і деталі і вибрати потрібний критерій розрахунку;
 • оцінити кілька можливих варіантів рішення задачі.

Дізнатися вартість курсового проекту з деталей машин та оформити замовлення можна прямо зараз:

Замовити зараз