Короткий зміст:

 

Комп’ютерна схемотехніка – написання курсової роботи на замовлення

Замовити зараз

Виконання на замовлення курсової роботи з комп’ютерної схемотехніки за напрямом підготовки «Електроніка та наноелектроніка» здійснюється досвідченими фахівцями з великим стажем виконання студентських робіт.

Зробимо курсові проекти за гроші:

Тема 1. Пасивні та активні двополюсники та чотириполюсники

· 1.1 Сигнали;

· 1.2 Двополюсники;

· 1.3 Чотирьохполюсники.

 

Тема 3. Операційні підсилювачі

· 3.1 Синфазна перешкода та зворотний зв’язок;

· 3.2 Ідеальний операційний підсилювач;

· 3.3 Підсилювачі на операційних підсилювачах;

· 3.4 Живлення ОУ, джерела живлення на ОУ, перетворювачі струму на напругу на ОУ;

· 3.5 Активні фільтри ОУ;

· 3.6 Схеми на операційних підсилювачах;

· 3.7 Компаратори.

 

Тема 2. Транзистори

· 2.1 Основні відомості про транзистори;

· 2.2 Підсилювачі на біполярних транзисторах;

· 2.3 Джерела живлення;

· 2.4 Частотні властивості транзисторних підсилювачів на біполярних транзисторах;

· 2.5 З’єднання транзисторних підсилювачів на біполярних транзисторах;

· 2.6 Ключі;

· 2.7 Польові транзистори.

 

Тема 4. Підсилювачі потужності

· 4.1 Параметри підсилювачів потужності;

· 4.2 Типи підсилювачів потужності.

 

Курсові роботи виконують фахівці, які знають базові курси фізики, математики, інформаційних технологій, компонентів електронної техніки.

На всі курсові проекти з цифрової електроніки або мікроелектроніки, схемотехніки, виконані нашими авторами, гарантуємо безкоштовне доопрацювання. У разі відмови автора від виконання коригування – віддаємо назад гроші у повному розмірі або шукаємо іншого автора за таку саму вартість.

Результати тестувань та виконаних курсових робіт та інших індивідуальних завдань ми оцінюємо за такою рейтинговою системою:

 1. “відмінно” не менше 85% успішно виконаних студентських робіт;
 2. “добре” не менше 70%, менше 85% написаних індивідуальних завдань;
 3. «задовільно» не менше 55%, менше 70% виконаних завдань та контрольних робіт;
 4. “незадовільно” менше 55% зроблених навчальних завдань.

Намагаємося вибирати спеціалістів із перших двох пунктів. Але коли настає сесія, то працюємо з усіма групами спеціалістів, оскільки кількість замовлень дуже велика і авторами з перших двох груп просто фізично не встигають робити курсові проекти точно вчасно.

Окрім курсових робіт виконуємо також:

 1. Контрольні роботи з комп’ютерної схемотехніки.
 2. Самостійні роботи з комп’ютерної схемотехніки.
 3. Лабораторні роботи з комп’ютерної схемотехніки.
 4. Розрахунково-графічні завдання (РДЗ) з комп’ютерної схемотехніки.
 5. Дипломні роботи з комп’ютерної схемотехніки.
 6. Індивідуальні завдання з комп’ютерної схемотехніки.
 7. Розв’язання задач з комп’ютерної схемотехніки.
 8. Практичні роботи з комп’ютерної схемотехніки.

Дізнатись вартість та купити

Щоб дізнатися про вартість курсового проекту – достатньо скинути нам заявку на електронну пошту або заповнити форму на сайті:

Форма замовлення

  Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
  УкраїнаРосіяЄвропаАмерикаАзія

  Що вивчає схемотехніка комп’ютерів та комп’ютерних систем

  Значення схемотехніки в системі підготовки українських студентів з комп’ютерної інженерії, комп’ютерних систем та мереж полягає в тому, що деякі периферійні пристрої комп’ютерних систем є їх важливою складовою, а знання їх конструкції, організації взаємодії та обміну інформацією між ними разом з умінням програмного управління їх функціонування є важливим чинником ефективності роботи комп’ютерних систем.

  Завдання навчального курсу “Схемотехніка” – це вивчення схемотехнічної бази сучасних комп’ютерів, комп’ютерних систем та мереж.

  Метою вивчення схемотехніки комп’ютерів та комп’ютерних систем є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, принципів побудови та управління периферійних пристроїв, методів та технологій їх програмування, а також організації їхньої ефективної взаємодії в рамках комп’ютерних систем та мереж.

  У процесі вивчення українські студенти мають:

  • знати номенклатуру, характеристики та функціональне призначення інтегральних схем, що становлять основу елементної бази комп’ютерних систем та мереж.
  • мати належні навички вимірювання параметрів, налагодження та випробування пристроїв на основі інтегральних схем.
  • опанувати основні методи проектування пристроїв з урахуванням великих інтегральних схем.
  • вміти проектувати на основі інтегральних схем комбінаційні та послідовні схеми.

  Що таке аналогова схемотехніка та що вивчає

  Мета вивчення курсу «Аналогова схемотехніка» – набуття навичок проектування підсилювальних ланок різних електронних пристроїв. У процесі освоєння знань студенти повинні бути готові до конструювання аналогових електронних пристроїв різного призначення. Цей курс закладає основи для подальшого вивчення цифрової схемотехніки, а також мікропроцесорної техніки та застосування цих дисциплін для розробки автоматизованих засобів контролю та управління.

  У процесі освоєння програми студенти мають:

  • володіти сучасними методами розрахунку, моделювання та проектування електронних пристроїв на основі аналогової елементної бази;
  • Знати та розуміти елементну базу аналогової електроніки;
  • Знати методи розрахунку підсилювачів, стабілізаторів постійної напруги та струму.
  • Мати навички оформлення принципових електричних схем відповідно до чинних стандартів.
  • Вміти аналізувати вплив сигналів на лінійні та нелінійні ланцюги;
  • Вміти розраховувати підсилювачі та стабілізатори;
  • Вміти синтезувати аналогові пристрої на основі даних про їх функціональне призначення, електричні параметри та умови експлуатації.