Замовити лабораторну роботу з неорганічної хімії

Замовити зараз

Допомагаємо студентам з лабораторними роботи з дисципліни Неорганічна хімія

Всі наші послуги:

 • Виконання курсових робіт з дисципліни Неорганічна хімія;
 • Написання рефератів з цієї дисципліни;
 • Написання есе з цієї дисципліни;
 • Написання доповідей з цієї дисципліни;
 • Написання магістерських дисертацій з дисципліни Неорганічна хімія;
 • Виконання контрольних робіт з цієї дисципліни;
 • Виконання самостійних робіт з дисципліни; Неорганічна хімія;
 • Виконання лабораторних робіт з дисципліни; Неорганічна хімія;
 • Звіти з практики з цієї дисципліни;
 • Відповіді на екзаменаційні білети з дисципліни Неорганічна хімія.

ЧАСТО СТУДЕНТИ ЗАМОВЛЯЮТЬ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ І ПРАКТИЧНІ РОБОТИ НА ТЕМИ:

 • Практична робота: Хімічні елементи.
 • Практична работа6 Атоми хімічних елементів.
 • Практична робота: Кількість речовини. Молярний об’єм.
 • Практична робота: Ступінь окиснення. Бінарні сполуки.
 • Практична робота: Сполуки хімічних елементів.
 • Практична робота: Класи неорганічних речовин. Кислоти.
 • Практична робота: Класи неорганічних речовин. Основи.
 • Лабораторна робота: Хімічні реакції.
 • Лабораторна робота: Розчинення. Розчини. Властивості електролітів.
 • Лабораторна робота: Електролітична дисоціація.
 • Лабораторна робота: Солі.
 • Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції.
 • Лабораторна робота Генетичний зв’язок між класами неорганічних речовин.

Студенти, що надійшли на перший курс Хімічного факультету (235 студентів щорічно), починають вивчати неорганічну хімію з перших днів навчання.

Програма курсу розрахована на два семестри та включає основи загальної хімії та хімії елементів. Знання студентів контролюються колоквіумами та курсовими, контрольними роботами.

Наприкінці кожного семестру студенти повинні отримати залік за практичним курсом та скласти іспит з теоретичного курсу. У весняному семестрі виконується курсова робота, а кінці дипломна робота.

Для оцінки успішності та стимулювання студентів використовується система рейтингу.

Суміжні дисципліни

 • загальна хімія;
 • неорганічна хімія;
 • математика (вища математика, аналітична геометрія);
 • фізика (механіка та молекулярна фізика);
 • кристалографія;
 • інформатика (зокрема основи програмування);
 • фізика (не пам’ятаю точно, що було);
 • аналітична хімія (дуже підступний предмет);
 • квантова хімія;
 • хімічна екологія (та сама аналітична хімія, але дається більше прикладних знань);
 • математика (математичний аналіз, теорія ймовірностей, математична статистика);
 • мембрани та каталітичні системи;
 • композитні та гібридні матеріали;
 • фізична хімія іополімерів;
 • органічна хімія;
 • фізична хімія;
 • процеси та апарати мембранних технологій;
 • проблеми застосування наукомістких технологій.

Щоб купити або замовити лабораторну роботу з таких дисциплін як Неорганічна хімія, варто скинути нам завдання з темою та вимогами на пошту.

Індивідуальні та практичні роботи з дисципліни Неорганічна хімія на замовлення

Пошук матеріалів займає значну кількість часу, якого часто студенти не мають. У цьому полягає вся труднощі виконання практичних робіт з дисципліни.

З цими та багатьма іншими проблемами лабораторних  робіт, що виникають, наші фахівці готові вам надати свою допомогу, гарантуючи якість робіт.

Замовити зараз