Дискретна математика: лабораторні роботи на замовлення, курсові та дипломні роботи, вирішення задач

Замовити зараз

Допомагаємо студентам з дисципліни Дискретна математика, а також з суміжних дисциплін математики, алгебра, математична логіка та ряд розділів.

Наші послуги:

 • Виконання курсових робіт з дисципліни Дискретна математика;
 • Написання рефератів з дисципліни Дискретна математика, математики, алгебра, математична логіка;
 • Написання есе з дисципліни Дискретна математика, математики, алгебра, математична логіка;
 • Написання доповідей з дисципліни Дискретна математика, математики, алгебра, математична логіка;
 • Написання магістерських дисертацій з дисципліни Дискретна математика;
 • Виконання контрольних робіт з дисципліни Дискретна математика;
 • Виконання самостійних робіт з дисципліни Дискретна математика;
 • Виконання лабораторних робіт з дисципліни; Дискретна математика;
 • Звіти з практики з дисципліни Дискретна математика;
 • Відповіді на екзаменаційні квитки з дисципліни Дискретна математика;

ЧАСТО СТУДЕНТИ ЗАМОВЛЯЮТЬ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ, РІШЕННЯ ЗАДАЧ І КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ НА ТЕМИ:

 • Вирішити задачу на тему: «Побудова таблиці істинності для формули логіки»
 • Написати контрольну роботу на тему: «Спрощення формул логіки за допомогою рівносильних перетворень»
 • Виконати практичну роботу на тему: «Подання булевої функції у вигляді досконалої ДНФ та КНФ, мінімальної КНФ, поліном Жегалкіна».
 • Зробити індивідуальне завдання на тему: «Перевірка булевої функції на належність до замкнутих класів, на повноту».
 • Написати практичну роботу на тему: «Рішення завдань на виконання теоретико-множинних операцій та на підрахунок кількості елементів»
 • Виконати лабораторну роботу на тему: «Визначення логічного значення для висловлювань, побудова заперечень до предикатів.»
 • Розв’язання завдань виконання операцій на алгебрі відрахувань і додаток алгебри відрахувань до шифрування текстів».
 • Самостійна робота на тему: «Перевірка пари графів на ізоморфність, на ейлеровість та гамільтоновість»
 • Практична робота на тему: «Запис матриці досяжності та побудова діаграми Герца для орграфа. Вирішення задач на бінарні дерева»

Дискретна математика – самостійний напрямок сучасної математики. Вона вивчає математичні моделі об’єктів, процесів, залежностей, що існують у реальному світі, з якими мають справу в техніці, інформатиці та інших галузях знань.

Дискретна математика чи дискретний аналіз – область математики, що займається дослідженням структур та завдань на кінцевих множинах.

Специфіка завдань дискретної математики насамперед передбачає відмову від основних понять класичної математики – межі та безперервності. Тож завдань дискретної математики звичайні засоби класичного аналізу є допоміжними.

Дискретна та безперервна математика взаємно доповнюють один одного. Поняття та методи однієї часто використовуються в іншій. Один і той самий об’єкт може розглядатися з двох точок зору.

Знання дискретної математики допомагає описувати об’єкти та завдання в інформатиці, особливо коли справа стосується алгоритмів, мов програмування, баз даних та криптографії.

Щоб зробити на замовлення якісну лабораторну роботу, контрольну роботу, самостійну роботу, реферати, та багато іншого, потрібно  підібрати автора.

У дискретній математиці доречно провести порівняльні аналізи, а також вміти визначити вплив на сучасне життя.

Складність практичного завдання у тому, що це індивідуальні завдання вимагають певну кількість схем, графіків, таблиць і рисунків. Де краще їх розмістити і як правильно внести до проекту, підкажуть наші спеціалісти.

Замовити зараз