Хімія: вирішення завдань, курсові та дипломні роботи, реферати, доповіді, есе, відповіді на екзаменаційні білети та ін.

Надаємо допомогу студентам з дисципліни “Хімія”, а також суміжних дисциплін: біохімія, біоорганічна хімія, геохімія, радіаційна хімія, фотохімія та ін.

Наші послуги:

 • Виконання курсових робіт з дисципліни «Хімія»;
 • Розв’язання задач з хімії для школярів та студентів;
 • Написання рефератів з цієї дисципліни біохімія, біоорганічна хімія, геохімія, радіаційна хімія, фотохімія та ін;
 • Написання есе з даної дисципліни та біохімія, біоорганічна хімія, геохімія, радіаційна хімія, фотохімія та ін;
 • Написання доповідей з даної дисципліни та біохімія, біоорганічна хімія, геохімія, радіаційна хімія, фотохімія та ін;
 • Написання магістерських дисертацій з дисципліни хімія;
 • Виконання контрольних робіт з цієї дисципліни;
 • Виконання самостійних робіт з дисципліни хімія;
 • Виконання лабораторних робіт з дисципліни хімія;
 • Звіти з практики з цієї дисципліни біохімія, біоорганічна хімія, геохімія, радіаційна хімія, фотохімія та ін;
 • Відповіді на екзаменаційні білети з дисципліни хімія.

ЧАСТО СТУДЕНТИ ЗАМОВЛЯЮТЬ РЕФЕРАТИ, ЕСІ, КОНТРОЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ РОБОТИ НА ТЕМИ:

 • Нанотехнологія як пріоритетний напрямок розвитку науки та виробництва в Україні;
 • Охорона довкілля від хімічного забруднення. Кількісні характеристики забруднення довкілля.;
 • Застосування твердого та газоподібного оксиду вуглецю (IV).;
 • Захист озонового екрана від хімічного забруднення;
 • Грубодисперсні системи, їх класифікація та використання у професійній діяльності.;
 • Роль металів історія людської цивілізації. Історія вітчизняної чорної металургії. Сучасне металургійне виробництво;
 • Історія вітчизняної кольорової металургії. Роль металів та сплавів у науково-технічному прогресі;
 • Економічні аспекти міжнародного співробітництва щодо використання вуглеводневої сировини.
 • Історія відкриття та розробки газових та нафтових родовищ на  Україні.
 • Хімія вуглеводневої сировини та моя майбутня професія.
 • Вуглеводневе паливо, його види та призначення.
 • Синтетичні каучуки: історія, різноманіття та перспективи.
 • Гумотехнічне виробництво та його роль у науково-технічному прогресі.

Напрямок поєднує в собі базову підготовку з математики, інформатики та фізики та здобуття фундаментальних знань з цілого спектру хімічних дисциплін.

Студенти вивчають органічну, неорганічну, фізичну, аналітичну хімію. Знайомляться із хімічними основами біологічних процесів. Проходять хімічні технології та високомолекулярні сполуки. Практика може проводитись як у лабораторіях, так і на виробництві.

Для того, щоб замовити якісну лабораторну роботу з дисциплін: хімія, біохімія, біоорганічна хімія, геохімія, радіаційна хімія, фотохімія та ін. необхідно вибрати тему або варіант.

У цій дисципліні варто проводити аналізи, складати план, проводити розрахунки, сортування та фільтрацію інформації, скласти таблиці, вставити їх грамотно у контрольній чи самостійній роботі.

Індивідуальні завдання з підбором інформації, виробництвом розрахунків та складанням таблиць займає значну кількість часу, якого найчастіше у студентів немає. У цьому полягає вся труднощі виконання домашніх завдань з хімії. З цими та багатьма іншими проблемами домашніх робіт, що виникають, наші фахівці готові вам надати свою допомогу.

1

Строго дотримуємося вимоги методички, знаємо всі ГОСТи

2

Всі роботи проходять перевірку якості

3

Оцінимо вашу заявку протягом 2 годин

4

Пишемо плани безкоштовно

Додати замовлення


Уточніть завдання