Лексикологія: контрольні, самостійні роботи на замовлення, курсові та дипломні роботи, реферати.

Замовити зараз

Надаємо допомогу студентам з дисципліни “Лексикологія”, а також суміжних дисциплін: семасіологія, ономасіологія, лексикографія, фразеологія, етимологія та інші.

Наші послуги:

 • Виконання курсових робіт із дисципліни Лексикологія;
 • Написання рефератів з цієї дисципліни: семасіологія, ономасіологія, лексикографія, фразеологія, етимологія та інші;
 • Написання есе з цієї дисципліни;
 • Написання доповідей з цієї дисципліни;
 • Написання магістерських дисертацій з дисципліни: семасіологія, ономасіологія, лексикографія, фразеологія, етимологія та інші;
 • Виконання контрольних робіт з даної дисципліни: семасіологія, ономасіологія, лексикографія, фразеологія, етимологія та інші;
 • Виконання самостійних робіт з дисципліни: семасіологія, ономасіологія, лексикографія, фразеологія, етимологія та інші;
 • Виконання лабораторних робіт з дисципліни: семасіологія, ономасіологія, лексикографія, фразеологія, етимологія та інші;
 • Звіти з практики з цієї дисципліни;
 • Відповіді на екзаменаційні білети з дисципліни лексикологія;

ЧАСТО СТУДЕНТИ ЗАМОВЛЯЮТЬ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ РОБОТИ НА ТЕМИ:

 • «Функціональний аналіз лексичних та фразеологічних одиниць мови»;
 • Індивідуальні риси мовного стилю письменника. У.Б.Йейтс, Джеймс Джойс, Флен О’Брайан, Шеймас Хіні, Оскар Уайлд, Бернард Шоу, Джонатан Свіфт, або ін. на вибір студента;
 • Типологічні розходження британського та американського варіантів англійської мови;
 • Специфіка діалектних відмінностей регіонів Англії;
 • Структура, семантика та функціонування окказіоналізмів у сучасній літературі та/або періодиці.;
 • Американська англійська як мова-донор по відношенню до інших територіальних варіантів;
 • Особливості словотвору газетно-журнальних назв.;
 • Неологізми у ЗМІ: семантика та структура.;
 • Взаємодія та взаємовплив американського та британського варіантів англійської мови.;
 • Нова лексика сучасної англійської (словотворчий аспект);
 • Експресивно-оціночні засоби номінації (на матеріалі сленгізму позитивної/негативної оцінки);
 • Функціонування евфемізмів у публіцистичному дискурсі.

Для освоєння дисципліни «Лексикологія» студенти використовують знання, вміння, навички, сформовані у процесі вивчення дисциплін «Практика усного та писемного мовлення», «Вступ до мовознавства».

Освоєння дисципліни «Лексикологія» є необхідною основою для подальшого вивчення дисциплін варіативної частини професійного циклу, дисциплін на вибір студента, проходження педагогічної практики.

Кафедра лексикології та стилістики французької мови… Є ще діалектологія, яка вивчає різноманітність варіацій англійської мови залежно від географічного чи соціального становища тих, хто говорить.

Щоб купити або замовити роботу з таких дисциплін, як – лексикологія, семасіологія, ономасіологія, лексикографія, фразеологія, етимологія та інші, варто визначитися для початку з темою.

Індивідуальні роботи з дисципліни Лексикологія займає значну кількість часу, якого часто студенти не мають. У цьому полягає вся труднощі виконання робіт з дисципліни.

З цими та багатьма іншими проблемами домашніх робіт, що виникають, наші фахівці готові вам надати свою допомогу, гарантуючи якість лабораторних робіт.

Замовити зараз