Лужні метали: лабораторні роботи, курсові та дипломні роботи, реферати, доповіді, вирішення завдань, есе, відповіді на екзаменаційні білети та ін.

Замовити зараз

Допомагаємо студентам з дисципліни «Лужні метали

Наші послуги:

 • Виконання курсових робіт з дисципліни Лужні метали;
 • Написання рефератів з цієї дисципліни та хімії;
 • Написання есе з даної дисципліни та хімії;
 • Написання доповідей з цієї дисципліни та хімії;
 • Написання магістерських дисертацій з дисципліни Лужні метали;
 • Виконання контрольних робіт з даної дисципліни та хімії;
 • Виконання самостійних робіт з дисципліни Лужні метали;
 • Виконання лабораторних робіт з дисципліни;
 • Звіти з практики з цієї дисципліни та хімії;
 • Відповіді на екзаменаційні квитки з дисципліни.

ЧАСТО СТУДЕНТИ ЗАМОВЛЯЮТЬ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ, ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ, КОНТРОЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ РОБОТИ НА ТЕМИ:

 • Лабораторні роботи з лужних металів;
 • Самостійні роботи з хімії;
 • Контрольні роботи з хімії;
 • Реферат на тему Лужні метали;
 • Курсова робота з лужних металів;
 • Схеми з хімії;
 • Таблиці з хімії;
 • Малюнки бактерій;
 • Конспектування лекцій та ін.

Урок-дослідження проводиться у 9-му класі за програмою Н.Е.Кузнєцової (базовий рівень) після вивчення властивостей металів у темі 8 «Загальні властивості металів».

Урок є першим у вивченні нової теми «Метали головних та побічних підгруп», має зв’язок з раніше вивченими темами («Властивості основних класів сполук», «Окислювально-відновлювальні реакції», «Будова атома», «Періодичний закон та Періодична система хімічних елементів») ) та побудований на основі теорії проблемного навчання.

Даний урок може бути проведений у класі, де учні мають високий рівень розвитку та сформованості навчальних умінь і навичок. Це дозволяє провести урок у режимі самостійного пошуку знань. Форма організації роботи у класі основної частини уроку – групова, групи створено з урахуванням індивідуальних психологічних особливостей рівня розумового розвитку кожного учня.

На основі атомної будови металів, фізичних та хімічних властивостей, показати риси подібності та відмінності лужних металів, міжпредметні зв’язки хімії з біологією, фізикою, медициною, використовуючи сфери застосування основних сполук лужних металів, роль цих металів у житті людини.

Навчити учнів самостійно здобувати знання в ході дослідження, визначати проблемну ситуацію, знаходити шляхи її вирішення, систематизувати та узагальнювати вивчений матеріал; розвивати вміння прогнозувати, порівнювати, виокремлювати головне, аналізувати.

Лужні метали утворюють сполуки переважно іонної зв’язком. Оксиди лужних металів – тверді гігроскопічні речовини, що легко взаємодіють з водою. При цьому утворюються гідроксиди – тверді речовини, які добре розчиняються у воді. Солі лужних металів, як правило, теж добре розчиняються у воді. Хімічні властивості лужних металів.

У нас ви можете замовити якісну лабораторну роботу або курсові та дипломні роботи, реферати, доповіді, есе, відповіді на екзаменаційні квитки та багато іншого з дисципліни.

У цій дисципліні варто проводити аналізи, складати план, проводити розрахунки, сортування та фільтрацію інформації, скласти таблиці, вставити їх грамотно у рефераті чи курсовій роботі.

Індивідуальні роботи з хімії з підбором інформації, виробництвом розрахунків та складанням таблиць займає значну кількість часу, якого найчастіше у студентів немає. У цьому полягає вся труднощі виконання робіт за напрямом хімії – Лужні метали. З цими та багатьма іншими проблемами домашніх робіт, що виникають, наші автори готові вам надати свою допомогу.

Замовити зараз