Допомога студентам з написанням курсової роботи з економіки підприємства на тему: “Малі підприємства та їхня роль у ринкових умовах господарювання”

1

Строго дотримуємося вимоги методички, знаємо всі ГОСТи

2

Всі роботи проходять перевірку якості

3

Оцінимо вашу заявку протягом 2 годин

4

Пишемо плани безкоштовно

Додати замовлення


Уточніть завдання


Переддипломна практика студентів з економіки підприємства полягає у виконанні звітів з практики та написанні учнями курсових проектів. Наша студентська біржа авторів допомагає студентам виконати контрольну, курсову, дипломну роботу або звіт з переддипломної практики на тему:«Малі підприємства та їх роль у ринкових умовах господарювання».

Економіка підприємства – це система знань, що зв’язана з процесом розробки та прийняття господарських рішень у ході діяльності підприємства. Організація, фірма чи підприємство – це самостійний господарський суб’єкт, метою діяльності якого виступає задоволення суспільних потреб та отримання прибутку.

Наше агентство виконує звіти з практики, курсові та дипломні роботи для студентів економічних напрямів:

 1. Фінанси і кредит.
 2. Фінансовий менеджмент.
 3. Інвестиційний менеджмент.
 4. Мікроекономіка.
 5. Макроекономіка.
 6. Маркетинг.
 7. Статистика.
 8. Економетрики.
 9. Історія економічних вчень.
 10. Основи економіки.
 11. Економічна історія
 12. Соціально = економічна статистика.
 13. Економічний аналіз
 14. Галузева економіка.
 15. Економіка праці та трудових ресурсів.
 16. Економічна кібернетика.

Купити курсову роботу з економіки підприємства:

 1. Аналіз роздрібного товарообігу підприємства.
 2. Бізнес-план та його значення у діяльності підприємства.
 3. Найважливіші стратегії у роздрібному торговому підприємстві.
 4. Зони комерційного ризику та дії керівництва підприємств.
 5. Показники ефективності функціонування підприємства у умовах ринкової економіки.
 6. Комерційний ризик, його витоки та сутність
 7. Загальна оцінка фінансового становища підприємства.
 8. Планування комерційної діяльності.
 9. Планування потреби торгового підприємства у оборотних коштах.
 10. Показники ефективності використання оборотних засобів.
 11. Склад, класифікація та система тарифікації персоналу підприємства.
 12. Прибуток, економічна характеристика
 13. Прогноз балансового прибутку.
 14. Розподіл та використання прибутку.
 15. Виробничі запаси підприємства: призначення, склад, методи вимірювання та шляхи оптимізації.
 16. Роздрібна торгівля як вид підприємницької діяльності.
 17. Склад та структура основних фондів підприємства
 18. Система преміювання на підприємстві та її стимулююча роль.
 19. Склад та зміст окремих розділів бізнес-плану.
 20. Методи зниження комерційного ризику.
 21. Стратегія управління прибутковістю підприємства.
 22. Сутність, склад та структура оборотних коштів у торгівлі.
 23. Фінансові ресурси, їх роль організації торгової діяльності.
 24. Виробничі кооперативи: особливості створення, управління та використання доходу. Економічне обґрунтування роздрібного товарообігу.

Курс “Економіка підприємства” націлений на формування у майбутнього економістів спеціальних навичок оцінки стану та тенденції розвитку галузей економіки, виявленні та заміру невикористаних резервів у напрямку підвищення кінцевої економічної ефективності та якості роботи, усунення втрат.

Виконаємо курсову роботу з курсу «економіка підприємства» на тему «Малі підприємства та їхня роль у ринкових умовах господарювання»

Заповніть форму на сайті і чекайте, коли наш фахівець скине ціну на ваше завдання. Далі ви вносите передоплату. Потім після внесення передоплати автор починає виконувати роботу для вашого ВНЗ: ПТУ, університету або коледжу.

Замовити зараз

Замовити інші види студентських робіт з економіки підприємства:

 • Дипломна робота на тему: «Малі підприємства та їхня роль у ринкових умовах господарювання»
 • Контрольна робота на тему: «Малі підприємства та їх роль у ринкових умовах господарювання»;
 • Магістерська робота на тему: «Малі підприємства та їхня роль у ринкових умовах господарювання»;
 • Практична робота на тему: «Малі підприємства та їх роль у ринкових умовах господарювання».
 • Звіт на практиці на тему: «Малі підприємства та їх роль у ринкових умовах господарювання»;
 • Самостійна робота на тему: «Малі підприємства та їх роль у ринкових умовах господарювання».