Основи програмування: контрольні, самостійні, лабораторні роботи на замовлення, курсові та дипломні роботи, реферати, доповіді, есе, відповіді на екзаменаційні білети та ін.

Замовити зараз

Допомагаємо студентам з дисципліни Основи програмування.

Наші послуги:

 • Виконання курсових робіт із дисципліни Основи програмування;
 • Написання рефератів з цієї дисципліни;
 • Написання есе з цієї дисципліни;
 • Написання доповідей з цієї дисципліни;
 • Написання магістерських дисертацій з дисципліни Основи програмування;
 • Виконання контрольних робіт з цієї дисципліни;
 • Виконання самостійних робіт з дисципліни Основи програмування;
 • Виконання лабораторних робіт із дисципліни Основи програмування;
 • Звіти з практики цієї дисципліни Основи програмування;
 • Відповіді на екзаменаційні білети з дисципліни Основи програмування.

ЧАСТО СТУДЕНТИ ЗАМОВЛЯЮТЬ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ НА ТЕМИ:

 • Розробка програми управління ІТ-проектами: завдання підбору персоналу;
 • Розробка програми управління ІТ-проектами: завдання складання розкладу виконання проекту;
 • Розробка програми управління ІТ-проектами: завдання прогнозування собівартості ІТ-проекту;
 • Розробка програмного забезпечення навчального тренажера з булевих функцій;
 • Розробка математичних методів та програм оптимізації проектування мереж передачі даних;
 • Розробка програмної системи стеганографічного вбудовування інформації у цифрове зображення;
 • Розробка програмної системи стеганографічного вбудовування інформації в цифрове аудіо;
 • Розробка та програмна реалізація атак на методи вбудовування інформації, реалізовані в існуючому програмному стеганографічному забезпеченні;
 • Розробка програмної системи вбудовування цифрового водяного знака у цифрове зображення;
 • Створення програми на вибрану тематику серед MS Access;
 • Програмування мовою високого рівня C/C++
 • Практичне заняття Алгоритми обробки одновимірних та багатовимірних масивів. Особливості їхнього програмування.
 • Практичне заняття Проектування складних програм із підпрограмами

Студенти кафедри вивчають фундаментальні основи математики та програмування, математичного моделювання, чисельних методів, комплексів програм для вирішення наукових, технічних, фундаментальних та прикладних проблем, дослідження математичних моделей фізичних, хімічних, біологічних та інших природничих систем, а також соціальних, економічних та технічних об’єктів.

Значних труднощів щодо розділів програми, що з алгоритмізацією і програмуванням, відчувають і ті студенти, які вивчали основи програмування у межах шкільного курсу інформатики.

Успішною є їхня досить незначна частина (приблизно до 10% від їх загальної кількості). Така ситуація досить стабільна протягом останніх років. І той факт, що єдиний державний іспит з інформатики нині складається «на папері», говорить про рівень інформаційних технологій у країні.

Щоб купити або замовити роботу з такої дисципліни, як Основи програмування, варто визначитися для початку з темою (варінтом) і який автор буде робити цю лабораторну роботу.

Пошук матеріалів займає значну кількість часу, якого часто студенти не мають. У цьому полягає вся труднощі виконання індивідуальних завдань з дисципліни. З цими та багатьма іншими проблемами лабораторних та контрольних робіт, що виникають, наші фахівці готові вам надати свою допомогу, гарантуючи якість своєї роботи.

Замовити зараз