Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави Урок 1. Право у житті кожного з нас Все у світі, у природі, навіть в окремій державі підпорядковується певним законам та існує за своїми правилами. Важко жити в суспільстві й працювати на його благо в хаосі, безладі, керуючись лише правилом «що хочу, те й роблю». І тому люди з давніх-давен почали впорядковувати своє життя. Люди протягом свого існування завжди прагнули організувати, упорядкувати, врегулювати своє життя.…

0
Read More

Поняття Конституції як Основного Закону держави

Допомога студентам з виконанням рефератів, курсових та дипломних робіт з конституційного права Конституція − нормативно-правовий акт держави (Основний закон), який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації і діяльності державних органів, права та обов’язки громадян. Конституція України − це нормативно-правовий акт, що володіє найвищою юридичною чинністю. Закони й інші нормативно-правові акти застосовуються на основі Конституції України та повинні їй відповідати. Таким чином, Конституція України є основою чинного законодавства української держави. Пам’ятайте! Україна має давні конституційні традиції. Конституційним актам передували такі…

0
Read More

Основні засади, принципи державного ладу України

Конституційні основи державного ладу України Зміст Основні принципи державного ладу України Функції держави Допомога студентам у навчанні Важливою складовою конституційного ладу є державний лад. Державний лад України являє собою організацію і діяльність держави. Оскільки держава сама є організацією, зокрема політичною організацією суспільства, то державний лад іноді визначається і може визначатись як будівництво держави (державне будівництво), або її устрій, діяльність. За своєю суттю, змістом і формами державний лад є багатогранним явищем. Зокрема, державний лад України охоплює структурні (організаційні) і функціональні основи…

0
Read More

Громадянин і держава, поняття громадянства в Україні

Громадянин і держава, поняття громадянства в Україні Зміст: Поняття інституту громадянства, особливості набуття та припинення громадянства України Поняття інституту громадянства, громадянство України Інститут громадянства Загальні поняття про громадянство Питання громадянства України згідно закону “Про громадянство” Принципи громадянства України Особливості набуття та скасування громадянства в України Порядок набуття громадянства в Україні Порядок припинення громадянства Державні органи, які вирішують питання громадянства в Україні Висновки Список законодавства та використаної літератури Допомога студентам з виконнаням курсових, контрольних, дипломних робіт Поняття інституту громадянства, особливості набуття…

0
Read More

Вибори, референдум в Україні

Референдуми, вибори, та виборча система в Україні Зміст: Традиційний і радикальний підходи до розуміння сутності виборів Вибори та референдум як форма прямої демократії Нормативно-правове забезпечення виборчого процесу в Україні 3.1 Конституція України (ВРУ): 3.2. ЗУ «Про вибори народних депутатів України» 3.3. ЗУ «Про вибори Президента України» Вибори, їх класифікація і особливості при різних політичних режимах Демократичні принципи виборчого права Моделі виборчих систем 6.1.Мажоритарна виборча система 6.2 Пропорційна виборча система 6.3 Змішана виборча система Правове регулювання референдумів в Україні 7.1. ЗУ «Про…

0
Read More

Верховна Рада України

Тема: Верховна Рада України Мета: ознайомити учнів з функціями і повноваженнями Верховної Ради України, її завданнями, структурою та порядком роботи, виховувати в учнів повагу до органів державної влади та її діяльності, потребу в отриманні інформації про її роботу; розвивати вміння аналізувати нормативно – правові акти. Обладнання: Конституція України, схема «Законодавчий процес в Україні», «Взаємодія Верховної Ради і Президента в законодавчому процесі». Основні поняття: Верховна Рада України, сесія, фракція. Тип уроку: комбінований. Структура уроку: Організаційний момент. Актуалізація опорних знань і вмінь…

0
Read More

Президент України – глава держави

ТЕМА УРОКУ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ МЕТА. Розкрити учням значення слова президент, поняття Президент України, хто він, його повноваження, яким вимогам повинен відповідати кандидат у Президенти, як обирається Президент. Показати процедуру складання присяги, коли Президент може достроково припинити свої повноваження, розкрити значення нових термінів. Розвивати пам’ять на основі вивчення нових понять, навчати виразному читанню, логічному мисленню, розвивати зорову пам’ять на основі роботи з наочними посібниками, тренувати увагу під час навчальних ігор та розповіді вчителя, розвивати усне зв’язне монологічне мовлення під час відповідей…

0
Read More

Судова влада в Україні (Основи правових знань)

Предмет: Основи правових знань Тема уроку: Судова влада в Україні. Мета: ознайомлення учнів з судоустроєм України, поняття судової гілки влади. Виникнення судової влади сягає в далеке минуле, а процес її розвитку триває вже багато століть і пройшов декілька етапів. Цей розвиток не був поступовий, судова влада розвивалася у межах історичних умов становлення конкретних держав. Важливий етап у розвитку теорії поділу влади, визначенні ролі й місця судової влади пов’язаний з іменем англійського педагога, філософа Джона Локка. Проблемам державної влади, становлення політичного…

0
Read More

Органи державної влади та місцеве самоврядування в Україні

Допомога студентам з написанням рефератів, курсових робіт, контрольних на тему: “Органи державної влади та місцеве самоврядування в Україні” Приклад уроку Право.  9 клас  Урок  14 Тема. Органи державної влади та місцеве самоврядування в Україні Мета: сформувати уявлення про демократію, самоврядування та форми участі громадян у житті держави, про діяльність дитячих і громадських організацій в Україні; познайомити з формами участі громадян у житті демократичної держави, дитячих і громадських організаціях, навчити цінувати важливість участі громадян у розв’язанні загальнодержавних питань та питань місцевого значення;…

0
Read More

Контрольна робота по праву на замовлення

Контрольна робота на тему «Правова держава: основні ознаки правової та соціальної держави» Питанням вивчення поняття «правової держави» займається окрема галузь науки – теорія держави і права. Вчені цієї галузі вивели своє розуміння цього терміна. Правова держава — це суверенна політична, територіальна організація влади, яка може існувати тільки в цивільному демократичному суспільстві, і базується на основі соціально-справедливого права. Така форма організації державного управління має на увазі: Реалізацію прав, свобод. Законних інтересів людини. Реалізацію прав громадянського суспільства. Взаємна відповідальність держави та людини.…

0
Read More
Для корректного отображения форм заказа, пожалуйста, отключите AdBlock или зайдите на сайт с браузера, на котором не установлены блокировщики рекламы.
error: Content is protected !!