Розв’язання задач на тему плоскопаралельний рух твердого тіла

Замовити зараз

Плоскопаралельним або плоским рухом твердого тіла називається такий рух, при якому всі точки тіла рухаються паралельно певній нерухомій в даній системі відліку площині.

Плоский рух твердого тіла широко розповсюджений в техніці, оскільки окремі ланки значної кількості механізмів і машин здійснюють тільки плоский рух (кривошипно-шатунні, кулісні, епіціклічні механізми).

Допомога студентам з виконання завдань по кінематиці твердого тіла

Для оформлення замовлень на виконання практичних робіт по кінематиці твердого тіла потрібно скинути нам завдання з вимогами та заповнити спеціальну форму:

    Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
    УкраїнаЄвропаАмерикаАзія