Допомога студентам з виконанням рефератів, курсових та дипломних робіт з конституційного права

Замовити зараз

Конституція − нормативно-правовий акт держави (Основний закон), який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації і діяльності державних органів, права та обов’язки громадян.

Конституція України − це нормативно-правовий акт, що володіє найвищою юридичною чинністю. Закони й інші нормативно-правові акти застосовуються на основі Конституції України та повинні їй відповідати. Таким чином, Конституція України є основою чинного законодавства української держави.

Пам’ятайте! Україна має давні конституційні традиції. Конституційним актам передували такі правові документи, як «Руська правда», Магдебурзьке право, Литовські статуси, Березневі статті 1654 року.

Одним із перших конституційних актів були «Пакти і конституції законів і вольностей Війська Запорозького», написані гетьманом П. Орликом, − документ, ухвалений козацькою радою 5 квітня 1710 року.

Основу «Пактів і конституцій» складала угода між гетьманом і козацтвом, що виступало від імені українського народу, про взаємні права й обов’язки. Вперше новообраний гетьман укладав офіційну угоду зі своїми виборцями, чітко визначаючи умови, за яких він одержував владу. Крім того, у документі обумовлювався державний порядок України. Саме тому його вважають першою українською Конституцією.

Конституція Пилипа Орлика була першою в світі державною конституцією. Вона не тільки проголошувала незалежну Українську державу, але і закріплювала найпрогресивніші для того часу ідеї державного життя.

Значно обмежуючи права гетьмана, Конституція закладала основи принципу розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову, уводила виборність посад. Таким чином, статті Конституції Пилипа Орлика далекоглядно передбачили головні основи розвитку демократичних держав.

Конституційні ідеї українських демократів у ХIX ст.

Розвивали конституційні ідеї і члени Кирило-Мефодіївського товариства. Члени товариства залишили і конституційний акт, написаний одним із його членів Г. Алдрузським. У документі описаний федеративний устрій держави, функції місцевого самоврядування.

Автором першого українського конституційного проекту, наближеного до європейських зразків, був М. Драгоманов. Його «Проект основ статуту українського товариства «Вільна спілка» припускав перетворення Російської імперії в децентралізовану державу, побудовану на федеративних основах із широким самоврядуванням громад.

Конституційні ідеї під час Української революції 1917-1920 pоків

Під час Української революції 1917-1920 років конституційна практика була пов’язана з Центральною Радою, УНР і ЗУНР.

Першим актом законодавчого характеру став Універсал Центральної Ради (10.06.1917), що проголосив необхідність розробки власних законів і самостійного керування на власних землях як автономної частини нової Російської держави.

II Універсал (3.07.1917) підкреслював, що Україна визнає Всеросійські Установчі збори, які повинні затвердити автономію України.

III Універсал (7.11.1917) проголосив створення УНР, демократичні права і свободи.

IV Універсал (11.01.1918) проголосив повну самостійність і незалежність України.

29 квітня 1918 року Центральна Рада прийняла проект Конституції України «Статут про державний устрій, права та вольності УНР», який через падіння Центральної Ради не набув чинності.

3 приходом до влади П. Скоропадського головним конституційним документом став «Закон про тимчасовий державний устрій України», за яким гетьман зосереджував у своїх руках усю повноту влади.

Конституційні документи Директорії були прийняті за кілька днів до падіння самої Директорії, тому їх спіткала доля Конституції УНР.

Головним документом Західноукраїнської Народної Республіки був «Тимчасовий Основний Закон ЗУНР», що визначав структуру влади в ЗУНР, головні принципи державного устрою.

У роки радянської влади в Україні було прийнято чотири Конституції (1919,1929, 1937, 1978 років), які, хоч і формально, проголошували Україну суверенною державою, залишалися більш ідеологічними документами, ніж юридичними.

Наявність Конституції − один з основних ознак суверенності держави.

Підготовка прийняття Конституції незалежної України

Процес підготовки проекту Основного Закону почався після проголошення державного суверенітету України.

17 жовтня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла рішення привести чинну Конституцію у відповідність до Декларації про державний суверенітет України.

У червні 1991 року парламент прийняв концепцію майбутньої Конституції, створив Конституційну комісію; у липні 1992 року на всенародне обговорення був внесений офіційний проект Конституції України; у жовтні 1993 року до Верховної Ради був поданий доопрацьований проект Конституції України; у листопаді 1994 року була створена нова Конституційна комісія на чолі з президентом України Л. Кучмою і Головою Верховної Ради О. Морозом; у червні 1995 року між Верховною Радою України і Президентом України був укладений Конституційний договір терміном на один рік.

Одночасно з проектом Конституції, розробленим Конституційною комісією, почали пропонувати свої проекти політичні партії, окремі вчені. Протягом 1990-1996 pp. було запропоновано 15 проектів Конституції України.

Конституційна комісія передала свій проект до Верховної Ради в лютому 1996 року. Розглядання проекту Основного Закону тривало три місяці. Проект пройшов три офіційних читання.

У Верховній Раді було створено спеціальну депутатську комісію, яка внесла узгоджений проект нової Конституції України на затвердження.

Прийняття Конституції України

Центральною подією всього конституційного процесу в сучасній історії України стало прийняття 28 червня 1996 року Верховною Радою України нової Конституції України.

Конституція України складається з Преамбули, 15 розділів, 161 статті й 14 пунктів Перехідних положень.

Конституція України як вищий законодавчий акт визначила базові принципи організації вищих органів держави і місцевого самоврядування, їхні відносини та компетенцію, а також права, свободи й обов’язки громадян. Затвердження Основного Закону держави створило юридичне підґрунтя для ефективної та раціональної розбудови політичних структур, стабілізації економіки, формування розвиненого громадянського суспільства, органічного входження України до світової спільноти.

Конституція 1996 року стала першою Конституцією незалежної України, вона стала продовженням багатовікових конституційно-правових традицій українського народу.

Отже, прийняття демократичної за своїм характером Конституції зміцнило міжнародний авторитет молодої держави.

Допомога студентам з дисципліни “Конституційне право”

Якщо вам потрібна допомога по виконанню завдань (реферати, курсові роботи, контрольні роботи, розв’язання задач, есе, наукові статіті, тести, відповіді на екзаменаційні питання) по дисциплінам: конституційне право, цивільне право, адміністративне право, фінансове право, трудове право, земельне право, екологічне право, кримінальне право та ін, то можете звертатися до наших спеціалістів прямо зараз.

    Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
    УкраїнаЄвропаАмерикаАзія