ТЕМА УРОКУ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

МЕТА. Розкрити учням значення слова президент, поняття Президент України, хто він, його повноваження, яким вимогам повинен відповідати кандидат у Президенти, як обирається Президент. Показати процедуру складання присяги, коли Президент може достроково припинити свої повноваження, розкрити значення нових термінів. Розвивати пам’ять на основі вивчення нових понять, навчати виразному читанню, логічному мисленню, розвивати зорову пам’ять на основі роботи з наочними посібниками, тренувати увагу під час навчальних ігор та розповіді вчителя, розвивати усне зв’язне монологічне мовлення під час відповідей на питання, розширювати активний словник учнів, розвивати дрібну моторику рук під час роботи в зошиті та розв’язання дидактичних ігор при роботі з гаджетами. Розвивати пізнавальний інтерес до предмету через гру онлайн. Виховувати повагу та законослухняність до державних органів влади.

ЗАВДАННЯ. Учні повинні знати: хто такий Президент України, його повноваження, вимоги до кандидата в Президенти, коли Президент може достроково припинити свої повноваження, імена діючого і попередніх президентів України. Учні повинні вміти правильно застосовувати та пояснювати вивчені слова і поняття.

ОБЛАДНАННЯ. Підручник, зошити, мультимедійна дошка, Конституція України для школярів, картки для індивідуальної роботи.

ТИП УРОКУ. Урок засвоєння нових знань, умінь та навичок.

                                                   ХІД  УРОКУ

I  Підготовчий етап.(4 хв.)

 1. Організаційна підготовка до уроку. (Привітання)
 2. Нервово-психологічна підготовка до уроку.(Активізація уваги,сприймання)

Звучить мелодія  Козацький марш.

Запитання для учнів:

 1. Що це за мелодія?
 2. Яке державне свято відзначала наша країна 14 жовтня?

II Основний етап.

1.Повідомлення теми, мети і завдань уроку.(1хв.)

 1. Перевірка домашнього завдання: (15хв)

Запитання до класу:

Яку тему вивчили на минулому уроці?

Вправа « Чарівний мішечок»( в мішечку папірці із запитаннями по вивченій темі. Учні по бажанню витягують папірці із запитаннями, читають і відповідають на запитання)

Контрольні запитання:

1.Що таке апеляція? ( Оскарження ухвали, постанови нижчої інстанції перед вищою)

2.Які суди входять до складу України?( Конституційний Суд і суди загальної юрисдикції)

3.Які ви знаєте три ланки судової системи України?(Місцеві суди, апеляційні суди, Верховний суд України)

4.Який державний орган є найвищим судовим органом у системі юрисдикції України? ( Верховний Суд України)

5.До яких судів подають апеляції? (до Апеляційних судів)

Онлайн-гра Кахут. ( в грі беруть участь діти, які мають смартфони і вміють ними користуватися)

Решта учнів працюють з індивідуальними картками.

Питання до тесту «Судова влада»:

 1. Хто здійснює правосуддя в Україні?
 • Суди ( v)
 • Поліція
 • Слідчі органи
 • Служба Безпеки України
 1. Зі скількох ланок судів складається судова система України?
 • 4
 • 6
 • 3( v)
 • 2
 1. Яка з ланок судів судової системи є найнижчою?
 • Апеляційні суди
 • Місцеві суди (v)
 • Конституційний суд
 • Верховний суд
 1. Апеляційний суд – це…
 • Державний орган, який вирішує господарські справи
 • Державний орган, який вирішує кримінальні справи
 • Найвищий судовий орган
 • Державний орган, який оскаржує вироки судів найнижчої ланки
 1. Пояснення нового матеріалу.

Розповідь вчителя з використанням презентації. ( 8 хв)

Учні записують дату і тему уроку.

Слово ПРЕЗИДЕНТ у перекладі з латинської мови означає « той, хто сидить попереду». Отже, президент – це лідер держави. Президент –це глава держави і виступає від її імені.( Це речення з мультимедійної дошки  учні записують в зошит) Президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Президент України є також Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України та визначає зовнішньополітичний курс держави.

Президент не може обіймати будь-яку іншу оплачувальну посаду і займатися підприємницькою діяльністю.

Згідно Констиуції України Президент обирається на 5 років. Констиуція України забороняє одній і тій самій особі бути обраною на посаду Президента України більше, ніж на два строки підряд.

Кандидат у Президенти України повинен відповідати таким вимогам:

 • Бути громадянином України
 • Мати право голосу
 • Бути не молодше 35 –річного віку
 • Протягом останніх 10 років до дня виборів проживати в Україні
 • Вільно володіти державною(українською мовою).

(ці вимоги учні записують з мультимедійної дошки в зошит)

Новообраний Президент України вступає на пост з моменту складання присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України .(Учитель демонструє фото присяги Президента В.Зеленського) Президент під час присяги кладе руку на Конституцію і за бажанням на Пересопницьке Євангеліє .( Демонстрація фото Пересопницького Євангелія. )  Пересопницьке Євангеліє –це рукописна пам’ятка 16 ст, перший переклад на староукраїнську літературну мову. Переклад здійснений у Пересопниці на Волині.

Коли Президент може достроково припинити свої повноваження:

 • Відставка(добровільна відмова)
 • Неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров’я
 • Смерть
 • Зняття з посади відповідно до процедури імпічменту.

Імпічмент – це усунення з посади, припинення повноважень і притягнення до відповідальності Президента України та інших посадових осіб держави.(це визначення учні записують в зошит)

За час існування Української держави у нас було 6 Президентів. Учитель демонструє фото всіх Президентів України.

Учитель демонструє фото М.Грушевського. Запитує учнів, хто це.

М.Грушевського неофіційно називали першим Президентом  України, хоча такої посади в УНР не було. М.Грушевський був головою Української Центральної Ради.

4.Фізхвилинка.(Учні виконують вправи для шийного відділу хребта( 2хв.)

Питання до класу:

-Яку тему ми зараз вивчаємо?

5.Робота з документом – Конституцією України.(4 хв.)

Завдання: знайти розділ, в якому говориться про Президента України.

Читання учнями присяги Президента.

6.Робота з підручником та мультимедійною дошкою.(4 хв.)

Завдання: учитель демонструє на мультимедійній дошці портрет президента, а учні у підручнику знаходять цього президента, називають ім*я і прізвище, роки керівництва державою.

7.Онлайн-гра Кахут «Правда чи фальш» ( 4 хв.)

Питання до гри:

1.Чи правда ,що Леонід Кравчук був першим президентом України? (Так)

2.Чи правда, що сьогоднішнім діючим Президентом України є Петро Порошенко? (Ні)

3.Правда, що стати Президентом України може людина з 35 років? ( Так)

4.Імпічмент – це нагорода Президенту за досягнуті успіхи у керівництві держави.(Ні)

5.За часи незалежності України посаду Президента займали 6 осіб.(Так)

III ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП(3 хв.)

1.Підведення підсумків:

– яку тему вивчили?

– на скільки років обирають Президента в Україні?

– що таке імпічмент?

– назвіть діючого Президента України.

 1. Домашнє завдання:

Прочитати підручник, с.28 -30, виконати завдання на с.30. Вивчити конспект.

Допомога студентам з виконанням рефератів, контрольних. курсових та дипломних робіт

1

Строго дотримуємося вимоги методички, знаємо всі ГОСТи

2

Всі роботи проходять перевірку якості

3

Оцінимо вашу заявку протягом 2 годин

4

Пишемо плани безкоштовно

Додати замовлення


Уточніть завдання