Надамо допомогу студентам міжнародних університетів з виконанням навчальних робіт з питань світової економіки на тему: “Проблеми зайнятості молоді на ринку праці ЄС”

1

Строго дотримуємося вимоги методички, знаємо всі ГОСТи

2

Всі роботи проходять перевірку якості

3

Оцінимо вашу заявку протягом 2 годин

4

Пишемо плани безкоштовно

Додати замовлення


Уточніть завдання


Виробнича практика студентів зі світової економіки полягає у написанні звітів з навчальної практики та виконанні студентами курсових робіт. Наша студентська біржа висококваліфікованих фахівців допомагає учням писати реферати, дипломи, курсові роботи або звіти з практики на тему:«Проблеми зайнятості молоді на ринку праці ЄС».

Світова економіка – це сукупність окремих галузей господарства, які історично склалися внаслідок суспільного розподілу праці, пов’язані системою міжнародного розподілу праці та міжнародних економічних відносин (МЕО).

Ми зможемо написати дипломні роботи, курсові та контрольні роботи для студентів економічних спеціальностей:

 1. Англійська мова
 2. Біржова діяльність.
 3. Бухгалтерський облік.
 4. Валютно-кредитні відносини.
 5. Зовнішньоекономічна діяльність.
 6. Міжнародна торгівля.
 7. Міжнародна економіка.
 8. Міжнародні економічні організації.
 9. Міжнародні економічні відносини (МЕО).
 10. Міжнародний бізнес.
 11. Світова економіка.
 12. Світове та національне господарство.
 13. Світове господарство та економіка країн світу.
 14. Транспорт у світовому господарстві.
 15. Фінанси і кредит.

Купити курсову роботу зі світової економіки:

 • Агропромисловий комплекс країн світу (на прикладі конкретної країни або групи країн);
 • Державне макроекономічне регулювання за умов світової фінансової кризи (на прикладі конкретної країни чи групи країн);
 • Інноваційна економіка у країнах світу (США, ЄС, Японії, Індії, Китай, Бразилія, Скандинавські країни);
 • Концепція сталого економічного розвитку та її актуальність у сучасних умовах;
 • Міжнародна діяльність з консолідації заходів щодо подолання кризи 2008-2010 рр.;
 • Міжнародна конкурентоспроможність країн: теоретичні підходи та практична значимість;
 • Нерівномірність економічного розвитку світової економіки: центр та периферія;
 • Нерівномірність економічного розвитку країн Африки;
 • Особливості та специфіка азіатської моделі розвитку економіки;
 • Особливості рентної економіки нафтовидобувних країн Близького та Середнього Сходу;
 • Особливості економічної моделі розвитку латиноамериканських країн;
 • Офшорний бізнес у системі економічної безпеки країни;
 • Причини сучасної світової фінансово-економічної кризи (2008-2010 рр.) та її наслідки в різних країнах світу;
 • Розвинені країни у світовій економіці: особливості моделі розвитку;
 • Реформування міжнародної фінансової системи: реалістичний план досягнення поставленої мети;
 • Роль малого та середнього бізнесу в економіці країн (на прикладі конкретної країни чи групи країн);
 • Формування 4-х центрів тяжіння у світовій економіці: США-ЄС-Японія-Китай;
 • Циклічність розвитку світової економіки: теорія та практика;
 • Еволюція фінансової політики міжнародних організацій як наслідок глобальної кризи;
 • Економічне зростання, зайнятість та людський розвиток у перше десятиліття XXI століття;
 • Економічне значення податкових реформ у країнах ЄС, США, Японії, Китаю та ін.

Замовити зараз

Замовити курсову роботу з дисципліни «Світові галузі виробництва та світова виробнича інфраструктура»:

 • Конкурентна боротьба у провідних галузях світової економіки;
 • Світовий паливно-енергетичний комплекс та його особливості;
 • Нові галузі у світовій економіці («нова економіка», «зелена економіка»);
 • Основні тенденції у розвитку світової промисловості у перше десятиліття 21 століття;
 • Сучасні тенденції та проблеми розвитку сільського господарства;
 • Стан та перспективи розвитку міжнародного трубопровідного транспорту;
 • Стан та перспективи розвитку світового авіаційного транспорту;
 • Стан та перспективи розвитку світового автомобільного транспорту;
 • Стан та перспективи розвитку світового залізничного транспорту;
 • Стан та перспективи розвитку світового морського транспорту;
 • Стан та перспективи розвитку транспортного машинобудування (на прикладі окремих галузей).

Замовити зараз

Написання дипломних та курсових робіт з економіці розвинених країн:

 • «Нові» країни ЄС-27: економічна адаптація та перспективи;
 • Основні характеристики економіки Австралії та особливості її розвитку;
 • Основні показники економіки Великобританії;
 • Основні показники економіки Німеччини;
 • Основні показники економіки Греції;
 • Основні характеристики економіки Єгипту та особливості її розвитку;
 • Основні характеристики економіки Ізраїлю та особливості її розвитку;
 • Основні показники економіки Іспанії;
 • Основні показники економіки Італії;
 • Основні характеристики економіки Канади та особливості її розвитку;
 • Основні показники економіки Кіпру;
 • Основні характеристики економіки Кіпру та Мальти;
 • Основні показники економіки Литви, Латвії, Естонії;
 • Основні показники економіки Польщі;
 • Основні показники економіки Португалії;
 • Основні характеристики економіки Румунії, Угорщини та Болгарії;
 • Основні характеристики економіки Скандинавських країн: досвід соціальної держави (держави загального процвітання);
 • Основні показники економіки країн Бенілюкс;
 • Основні показники економіки США;
 • Основні показники економіки Франції;
 • Основні характеристики економіки Чехії та Словаччини;
 • Основні характеристики економіки ПАР та особливості її розвитку;
 • Основні показники економіки Японії;
 • Сучасна економіка Індії та особливості її розвитку;
 • Сучасна економіка Китаю та особливості її розвитку;
 • Сучасна економіка країн Східної Африки;
 • Сучасна економіка країн Латинської Америки (за інтеграційними групами);
 • Сучасна економіка країн Північної Африки;
 • Сучасна економіка країн Тропічної Африки;
 • Сучасна економіка країн Південної Африки;

Замовити зараз

Допомога студентам з виконання курсових проектів, контрольних робіт, рефератів з дисципліни: «Теорія та практика інтеграції: світові регіональні та інтеграційні процеси»:

 • Європейська соціальна політика;
 • Єдина аграрна політика ЄС;
 • Єдина політика ЄС у галузі освіти;
 • Єдина транспортна політика ЄС;
 • Єдина енергетична політика ЄС;
 • Інституційна реформа у ЄС;
 • Науково-технічна політика ЄС;
 • Особливості міжнародного співробітництва країн рамках АТЕС: процеси всесвітньої інтернаціоналізації на стадії глобалізації;
 • Особливості процесів економічної інтеграції на африканському континенті;
 • Особливості економічної інтеграції у межах ЄС;
 • Регіональна політика ЄС та діяльність Структурних фондів;
 • Сучасні теорії інтеграції країн та груп країн;
 • Співдружність незалежних держав (СНД) як інтеграційна група: сучасний стан та перспективи розвитку Співдружності;
 • Чинники економічної конкурентоспроможності ЄС: Лісабонська стратегія, її результати;
 • Економічна політика ЄС за умов світової фінансової кризи.

Замовити зараз

Виконаємо курсові роботи з дисципліни: «Транснаціоналізація світової економіки»:

 • Іноземні компанії на російському ринку (з прикладу конкретної компанії);
 • Інтернаціоналізація технологічного розвитку та ТНК;
 • Міждержавні ФПГ як інтеграції країн СНД;
 • Міжнародне регулювання діяльності ТНК: історія та сучасні підходи як наслідок глобальної кризи;
 • Особливості діяльності китайських ТНК у світовій економіці;
 • Особливості присутності японських ТНК США;
 • Злиття та поглинання як провідна форма руху підприємницького капіталу;
 • Теорії ТНК та фактори, що впливають на транснаціоналізацію виробництва та капіталу;
 • ТНБ та світова фінансова криза 2008 – 2010 року.
 • ТНК ЄС в економіці США

Замовити зараз

Зробимо курсові роботи з міжнародного регулювання світової економіки та МЕО:

 • Антидемпінгові розслідування у рамках СОТ;
 • Банк міжнародних розрахунків (Базель): його роль у регулюванні міжнародної банківської діяльності;
 • Боротьба з «піратством» та Угода з торговельних аспектів захисту прав інтелектуальної власності;
 • Світовий банк: статут, структура, завдання;
 • Діяльність та завдання міжнародних міжурядових організацій;
 • Діяльність МОП: основні завдання та форми здійснення;
 • Діяльність організацій системи ООН (з прикладу конкретної організації);
 • МВФ: особливості діяльності у період кризи (2008-2010 рр.);
 • Міжнародне антимонопольне регулювання та СОТ;
 • Міжнародне регулювання транскордонного руху послуг (секторальний аспект);
 • Прецеденти застосування спеціальних захисних заходів у рамках СОТ;
 • Проблеми вступу країн СНД до СОТ;
 • Продовольча проблема у світі та діяльність ФАО ООН;
 • Система міжнародного регулювання у світовій економіці;
 • Субсидування сільськогосподарського виробництва у промислово-розвинених країнах;
 • Характеристика діяльності Бреттон-Вудських фінансових інститутів, їхня нова роль у світлі глобальної кризи (2008-2010 рр.).

Замовити зараз

Купити курсову роботу з міжнародної торгівлі товарами та послугами, а також завдання на тему світовий ринок:

 • Світовий ринок нафти: сучасний стан та перспективи;
 • Сучасні тенденції у торгівлі комерційними послугами;
 • Сучасні тенденції у світовій торгівлі машинами, обладнанням та технологіями;
 • Сучасні тенденції у світовій торгівлі продовольством та проблема подолання продовольчої кризи;
 • Сучасні тенденції у світовій торгівлі паливно-енергетичними товарами;
 • Стан зовнішньої торгівлі в азіатському регіоні;
 • Стан зовнішньої торгівлі у країнах Африки;
 • Стан зовнішньої торгівлі у країнах Латинської Америки та Карибського басейну;
 • Стан та особливості зовнішньої торгівлі США у світлі нової економічної політики: проблема торговельного дефіциту;
 • Стан торгівлі між учасниками СНД.

Замовити зараз

Теми курсових робіт з дисципліни: Рух капіталу у світовій економіці:

 • Валютний ринок та валютні курси у країнах та групах країн;
 • Валютний ринок країн, що розвиваються (Азія, Латинська Америка, Африка);
 • Інституційна структура світового ринку цінних паперів;
 • Китай як центр тяжіння прямих іноземних інвестицій;
 • Механізм регулювання зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються;
 • Світові фінансові центри: порівняльний аналіз у посткризовий період;
 • Особливості валютного регулювання України;
 • Особливості та розвиток фондових бірж у перше десятиліття 21 століття;
 • Особливості фінансової системи Китаю;
 • Особливості фінансової системи США;
 • Особливості фінансової системи Японії;
 • Особливості фінансових систем провідних країн ЄС;
 • Офшорні центри світу: механізм функціонування та участь у світовій економіці;
 • Перехресне інвестування США та ЄС;
 • Проблема зовнішнього боргу США та його вплив на економічне становище країни;
 • Проблеми реформування світової валютної системи у світлі рішень самітів «Групи 20» у 2008-2010 рр.;
 • Ринок єврооблігацій у ЄС, особливості функціонування;
 • Сучасні тенденції руху прямих іноземних інвестицій (2001–2010 рр.);
 • Сучасні форми інвестування у розвинених країнах;
 • Стан світового ринку акцій у посткризовий період;
 • Тенденції розвитку європейських фондових бірж;
 • Формування сучасної Європейської валютної системи;
 • Формування фондових бірж у країнах БРІК (порівняльний аналіз).

Замовити зараз

Теми курсових робіт з дисципліни: «Міжнародна міграція трудових ресурсів»:

 • Міграційна політика України на етапі;
 • Основи сучасної міграційної політики розвинених країн;
 • Особливості міграційної політики арабських держав;
 • Сучасна міграційна політика у Великій Британії;
 • Сучасна міграційна політика країн Шенгенської групи;
 • Сучасні міграційні процеси у країнах ЄС та США: порівняльний аналіз;
 • Економічні та соціальні проблеми міжнародної міграції робочої сили.

Курсові та дипломні роботи з дисципліни: «Економічні аспекти глобальних проблем у світовій економіці»:

 • Концепція ООН у галузі Глобального партнерства: сучасний стан та перспективи;
 • Проблема подолання голоду та злиднів у рішеннях ООН та інших міжнародних організацій;
 • Екологічні проблеми у сучасній світовій економіці та завдання сталого економічного зростання (у рішеннях ООН та інших міжнародних організацій);
 • Економічні аспекти проблеми збереження миру та забезпечення безпеки розвитку;
 • Економічні аспекти людського розвитку (за документами ООН та інших міжнародних організацій);
 • Енергетична безпека у світовій економіці;

Замовити зараз

Замовити курсову роботу на теми: «Міжнародне економічне співробітництво»:

 • Міжнародне економічне співробітництво у сфері боротьби з корупцією та «відмиванням» капіталу;
 • Особливості зовнішньоторговельного співробітництва між ЄС та Україною (між будь-якими іншими країнами);
 • Розвиток економічних відносин ЄС та США: сучасний стан та протиріччя;
 • Розвиток економічних відносин ЄС та Японії;
 • Розвиток економічних відносин ЄС із країнами Африки та Карибсько-Антлантичного басейну;
 • Розвиток економічних відносин Китаю та ЄС: сучасний стан та протиріччя;
 • Економічне співробітництво ЄС та Середземноморських країн;
 • Економічна співпраця України та ЄС: сучасний стан та перспективи.

Світова економіка – це всеосяжна ринкова система, що об’єднує національні економіки різних країн, міжнародні відносини, що виникають внаслідок розподілу праці у світі, а також сукупність національних господарств.

Виконаємо курсову роботу з курсу “світова економіка” на тему “Проблеми зайнятості молоді на ринку праці ЄС”

Заповніть форму на сайті і чекайте, коли наш фахівець скине ціну на ваше завдання. Далі ви вносите передоплату. Потім після внесення передоплати автор починає виконувати роботу для вашого ВНЗ: ПТУ, університету або коледжу.

Замовити зараз

Замовити інші види студентських робіт зі світової економіки та МЕО:

 • Дипломна робота на тему: «Проблеми зайнятості молоді на ринку праці ЄС»
 • Контрольна робота на тему: “Проблеми зайнятості молоді на ринку праці ЄС”;
 • Випускна кваліфікаційна робота на тему: “Проблеми зайнятості молоді на ринку праці ЄС”;
 • Звіт на практиці на тему: «Проблеми зайнятості молоді на ринку праці ЄС»;
 • Реферат на тему: “Проблеми зайнятості молоді на ринку праці ЄС”.
 • Самостійна робота на тему: «Проблеми зайнятості молоді на ринку праці ЄС».