Зміст:

 1. Що таке есе?

1.1. План, структура і приклад есе

1.2. Як писати сучасне есе?

 1. Як писати есе з англійської: поради, приклади
 2. Як писати есе з суспільствознавства: план, критерії та приклади творів

3.1. План есе з суспільствознавства

3.2. Критерії оцінювання есе з суспільствознавства

3.3. Приклад есе з суспільствознавства на тему «особистість»

 1. Де замовити або купити сучасне есе?

1. Що таке есе?

Есе – це літературний жанр або сучасний прозовий твір маленького обсягу, який описує враження і думки автора з конкретного питання. Просто кажучи есе – це твір-роздум.

З точки зору змісту есе бувають:

 • художніми;
 • художньо-публіцистичними;
 • філософськими;
 • літературно-критичними;
 • історичними;
 • духовно-релігійними та ін.

В літературній формі есе постають у вигляді:

 • сторінки з щоденника;
 • рецензії;
 • листи;
 • лірична мініатюра;
 • нотатки.

Розрізняють також есе:

 • рефлексивні;
 • розповідні;
 • описові;
 • критичні;
 • аналітичні.

В даному випадку в основу покладені композиційні особливості твору, виконаного в жанрі есе.

Нарешті, запропонована класифікація есе на дві великі групи:

 • особистісне, суб’єктивне есе, де основним елементом є розкриття тієї чи іншої сторони авторської особистості,
 • есе об’єктивне, де особистісний початок підлеглий предмету опису або якійсь ідеї.

Есе молодого фахівця на певну тему належить до другої групи.

Спочатку такі твори писали журналісти, а пізніше такі короткі тексти перемістилися на сторінки художньої літератури.

Метою есе є розвиток різних навичок:

 • самостійне творче мислення;
 • письмовий виклад власних думок.

Есе часто задають в школах і вищих навчальних закладах. Написання коротких творів дуже корисно, так як ця здатність вчить автора грамотно формулювати свої думки, структурувати інформацію, виділяти причинно-наслідкові зв’язки, ілюструвати досвід відповідними прикладами і, звичайно ж, аргументувати висновки.

Найбільш поширеною темою твору-міркування для майбутнього фахівця є тема “Я і моя кар’єра”. Тематика такого твору дана для того, щоб роботодавець зміг правильно оцінити особливості мислення свого майбутнього працівника, зрозуміти його творчі здібності та потенціал. А найкращим способом досягти цього результату є методика написання короткого твору, який буде писатися відверто, залишаючись чесною особистістю. Ваше есе вважатимуть неприродним, якщо ви не будете чесні перед самим собою.

1.1. План, структура і приклад есе

Приблизний план есе

 1. Вступ.
 2. Відображення проблеми в тексті:
 • формулювання проблеми;
 • чому ця проблема сьогодні актуальна?
 1. Коментар проблеми:
 • про що пише автор;
 • як пише автор;
 • до якого висновку приводить читача.
 1. Авторська позиція.
 2. Позиція учня:
 • згода / незгода з автором;
 • власна позиція;
 1. Аргументація (2 аргументи).
 2. Висновок – підсумок.

Структура есе визначається вимогами, які до нього ставляться:

 1. Думки автора твору з проблеми викладаються у формі коротких тез (Т).
 2. Думка автора підкріплюється доказами. Отже за тезами завжди слідують аргументи (А).

Аргументами можуть бути:

 • явища суспільного життя;
 • факти;
 • посилання на думку вчених;
 • події;
 • наукові докази;
 • життєвий досвід і життєві ситуації та ін.

Рекомендуємо привести 2 аргументи на користь кожної тези, так як 1 аргумент може бути непереконливим, а 3 аргументи “перенавантажуватимуть” твір, який виконано в жанрі, орієнтованому на образність і лаконічність.

Якщо все правильно викласти, то такий твір-роздум матиме кільцеву структуру:

 • вступ;
 • теза й аргументи;
 • теза й аргументи;
 • теза й аргументи;
 • висновки.

Для написання есе-роздуму враховуйте ці пункти:

 1. Вступ і висновки повинні фокусувати увагу читача на проблематиці (у вступі вона визначається, а у висновках – резюмується).
 2. Необхідність виділення абзаців, червоних рядків, встановлення логічного зв’язку абзаців: так досягається цілісність роботи.
 3. Стиль викладу твору: сучасному твору притаманні експресивність, емоційність, художність. Фахівці вважають, що такий ефект забезпечують прості, короткі і різноманітні речення. Також вітається вміле використання “найсучаснішого” розділового знака – тире. Слід пам’ятати про те, що стиль відображає особливості вашої особистості.

Приклад есе

«Сім’я – це те первинне середовище, де людина повинна вчитися творити добро» (В.М. Сухомлинський).

В.М. Сухомлинський говорив: «Сім’я – це те первинне середовище, де людина повинна вчитися творити добро»

Автор у своєму висловлюванні зачіпає ідею ролі сім’ї, її важливості в житті людини. Ця ідея залишається актуальною в наші дні.

Зміст даного висловлювання в тому, що сім’я – це соціальний інститут, який має великий вплив на становлення особистості і є агентом первинної соціалізації, від якого залежить, якою стане людина в майбутньому. Саме сім’я впливає на людину, формує її світогляд і інтереси.

Коментар експерта: Сенс фрази розкритий вірно, сформульовано тезу, яку потрібно довести в есе. Виділена ідея, про актуальність писати необов’язково.

З курсу суспільствознавства нам відомо, що сім’я – це соціальна система, заснована на шлюбі або кровній спорідненості, члени якої пов’язані спільним побутом, взаємною моральною відповідальністю. Сім’я виконує певні функції. Наприклад, репродуктивна, яка полягає в продовженні роду, економічна, психологічна, соціально-моральна, функція соціалізації і духовно-моральна, що виявляється у впливі на розвиток членів сім’ї. Батьки виховують дітей, показуючи, «що таке добре, а що таке погано» на конкретних прикладах, вчать добру. Вони закладають фундамент індивіда, будують його особистість цеглинка за цеглинкою.

Коментар експерта: Дано пояснення ключового поняття (сім’я), потрібно докладніше написати про виховну функцію (саме в сім’ї людина отримує перші знання про норми моралі, правила поведінки в суспільстві), функцію соціалізації (в родині дитина отримує перші знання про навколишній світ і формує важливі навички – подумайте, які).

Прикладом ідеальної моделі сім’ї є сім’я Гриньових з твору О.С.Пушкіна «Капітанська дочка.» Батьки змогли дати Петрові потрібні знання про навколишній світ, навички, вміння, сформовані норми, уявлення про моральну і аморальну діяльності. Саме це сприяло не тільки наявності у головного героя таких якостей, як мужність, чесність, добро, а й становленню гідної особистості в суспільстві.

Коментар експерта: Немає тези перед аргументом, але твій приклад ілюструє функцію соціалізації та виховну функцію, він пов’язаний з тим, що ти писала раніше. Це приклад того, як ще в дитинстві у дитини сформувалися погляди і уявлення про добро і честь. І так, потрібен конкретний приклад (які вчинки Гриньова можна вважати добрими і гідними?). Нехай буде зараховано.

Іншим прикладом, що підтверджує висловлювання, можна назвати особу Івана IV Грозного. Він рано втратив своїх батьків і опинився в середовищі протиборства бояр. Іван був сам по собі і жив у жорстокому оточенні. У нього не було повноцінної сім’ї, яка змогла б дати йому основні поняття про мораль, добро і зло. Це відобразилося на характері царя, він став жорстоким, злим і байдужим.

Коментар експерта: Знову немає тези. Яку думку ти доводиш? Так, з прикладу це зрозуміло, але якщо немає тези, то немає і прикладу. Цей приклад не зараховано. Ще потрібно показати приклад жорстокості царя і його жорстоке оточення в дитинстві.

Отже, підводячи підсумок можна сказати, що В. Сухомлинський мав рацію у своєму висловлюванні, кажучи, що сім’я – це первинний агент соціалізації людини і що саме сім’я виховує в людині здатність творити добро.

Коментар експерта: Висновок відповідає темі, добре.

БАЛИ

 • 1 – 1 бал
 • 2 – 1 бал
 • 3 – 1 бал
 • 4 – 1 бал (могло б бути і 0, залежить від експерта).

РАЗОМ: 4 бали

1.2. Як писати сучасне есе?

Щоб краще уявити собі, як пишеться есе, спробуйте уявити, що хтось пропонує вам подумати про таке слово як «вальс». Відразу почнуть виникати асоціації типу: танець, Відень, старовинний бал, шкільний вальс, перший вальс, власні спогади, а також цитати з класичних творів.

Таким чином, в процесі написання твору зрозумієте, що таке перерахування пов’язує воєдино виниклі картинки, і допишете до кінця тільки тоді, коли потік асоціацій припиниться.

Замислившись над тим, як написати есе добре, заздалегідь почитайте приклади минулих років, візьміть на озброєння прийоми, які особливо сподобалися.

Спочатку запишіть все, що виникло в голові, коли ви прочитали текст. Потім виберіть головне і розкажіть про це так, як ніби ви – перша людина, що заговорила про проблему. Будьте переконливі, логічні, лаконічні, в міру емоційні. Не забувайте про почуття гумору.

Коли начерк в чорновому варіанті буде готовий, перечитайте написане:

 1. Очима дитини (все повинно бути зрозуміло навіть дитині);
 2. Очима свого ровесника (текст викликає позіхання? Переписати!);
 3. Очима вчителя (чи відповідає написаний твір тому, до чого вас готував педагог).

Потім забудьте про всіх трьох читачів і просто зробіть так, щоб текст подобався особисто вам. Ви б упізнали свій твір, якби він не був підписаний? Добре, ставте собі «5»!

2. Як писати есе з англійської: поради, приклади

Зміст і структура есе

Перш за все, Ваше есе з англійської мови має висвітлити всі аспекти, викладені в завданні, а також має бути написане у відповідному стилі (нейтральному). Воно повинно логічно ділитися на абзаци і відповідати запропонованому в завданні плану.

Щоб не заплутатися в процесі написання есе, треба витратити 5-7 хвилин на обдумування плану і підготовку всіх аргументів. Традиційно ми будемо ділити есе на п’ять абзаців.

Абзац 1. Вступ

Тут повинна бути постановка проблеми. Оскільки постановка проблеми вже викладена в завданні, Ваше завдання – грамотно її переказати. Саме переказати, а не перефразувати.

Порада: Не перечитуйте завдання 10 разів, поки формулювання не втовкмачиться Вам в голову. Тоді писати вступ своїми словами буде дуже і дуже важко. Прочитайте ситуацію в завданні один або два рази, переконайтеся, що Ви правильно її зрозуміли. Закрийте готову ситуацію і спробуйте її переказати англійською мовою саме так, як Ви її зрозуміли, як ніби Ви розповідаєте про це другу, який не зрозумів, про що там йшла мова.

УВАГА: після того як Ви це зробили, обов’язково відкрийте завдання і переконайтеся, що Ваш переказ по суті збігається з даною Вам ситуацією. Тепер можна їхати далі.

Замість банальних “Some people think, … Others think, …” можна використовувати:

 • Some people claim that …,
 • while others argue that …

Після того як Ви описали суть проблеми, можна задати безпосередньо питання, на які Ви і будете відповідати в своєму есе. Наприклад: “What is better: … or …?”, “What should we do: … or …?” і т.д.

Останнім реченням вступного абзацу Ви повинні поставити мету Вашого есе. Це можна зробити, наприклад, так:

 • In this essay I will try to look upon this issue.
 • In this essay, I will try to express my opinion on this issue.
 • In this essay, I would like to express my point of view on this issue.
 • In this essay I will try to answer this question. (Це найбільш простий варіант, якщо попередні два Вам згадати буде важко, згадайте його)

Абзац 2. Ваша думка

Почати цей абзац найлогічніше з висловлювання Вашої позиції щодо даного питання. Корисні фрази (обов’язково дотримуйтесь дану пунктуацію!):

 • Inmyopinion, …
 • From my point of view, …
 • To my mind, …
 • Personally, I think that …
 • I’m certain that …
 • As far as I am concerned, …

Далі треба дати 2-3 аргументи, які підтверджують Вашу точку зору. Аргументи можуть бути будь-які, якщо Ви їх грамотно витлумачите. Тобто такі, щоб з ними складно було посперечатися (в розумних межах, зрозуміло).

Порада: Краще дати 2 аргументи і детально їх розкрити і навести приклади в їх підтримку, ніж 3 коротких і не повністю розкритих. Пам’ятайте, що кількість слів у есе обмежена.

Тут не треба забувати про засоби логічного зв’язку речень. Перший аргумент добре почати з:

 • Firstly, …
 • To start with, …
 • To begin with, …
 • First of all, …

Після того як Ви сформулювали перший аргумент, треба його підтвердити і / або дати приклад на підтвердження. Ось найпростіші моделі, як це можна зробити:

 • <аргумент>, because …
 • <аргумент>. That is why …
 • <аргумент>. Forexample, …

Якщо Ви починали словом “Firstly, …”, то другий аргумент слід почати словом Secondly, …

Якщо перший аргумент йшов з фразами “To start with, …”, “To begin with, …”, то другий можна почати наступними словами:

 • Moreover, …
 • Furthermore …
 • Besides, …
 • In addition, …

Другий аргумент треба також підкріпити прикладом або доказом.

Абзац 3. Протилежна думка

Починати абзац Ви будете з постановки протилежної думки щодо запропонованої теми або питання. Зробити це можна так:

 • Others believe that …
 • Some people argue that …
 • However, some people think that …

Далі йдуть 1-2 аргументи, що підтверджують протилежну думку. Раджу спочатку подумати про два. А вже, скільки в підсумку написати: 1 або 2 – вирішите в процесі, з урахуванням розміру Вашого есе.

Порада: Протилежні аргументи Вам потім доведеться оскаржити, тому, придумуючи їх спочатку, потрібно продумувати, як Ви будете їх оскаржувати. Якщо на придуманий аргумент Вам нічим заперечити, краще відразу його замінити на інший аргумент, щоб не робити це під час написання есе. Його розмір теж обмежений!

Порада: При оскарженні аргументів, Ви не повинні повторювати нічого з написаного вами в другому абзаці. Тому, якщо у Вас немає змоги придумати контраргумент, не повторюючись, спробуйте придумати щось інше. Як варіант, Ви можете придумати інші аргументи «за», поки твір ще не написано. У будь-якому випадку, краще це продумати спочатку, поки Ви складаєте план есе, ніж в процесі написання!

Абзац 4. Ваші контраргументи

Суть цього абзацу – пояснити, чому Ви не згодні з протилежною думкою. Почати абзац можна, наприклад, з речень:

 • I can not agree with this opinion because …
 • I’m afraid I can not agree with this idea because …

УВАГА: якщо Ви дали два аргументи в попередньому абзаці, то і спростувати треба обов’язково обидва. Розмежувати їх можна наступними фразами:

 • As for …,
 • Speaking about …,
 • As far as … is concerned,

Порада: При спростуванні протилежних аргументів найкраще пропонувати шляхи їх вирішення, а не доводити їх недієздатність. Наприклад, якщо хтось вважає, що домашні тварини небезпечні, то не треба стверджувати, що вони, насправді, нешкідливі. Краще протиставити цей недолік в позитивні якості, сказавши, що вони є відмінними охоронцями в заміських будинках.

Абзац 5. Висновок

Найчастіша помилка багатьох учнів: у висновку вони просто висловлюють свою думку. Цього не достатньо. Адже висновок відноситься до всього есе, а не тільки до другого абзацу.

Таким чином, у висновку треба підсумовувати все, про що говорилося в есе, і висловити свою точку зору. Також можна дати свої рекомендації по існуючій проблемі. Найголовніше: у висновку не повинно бути ніякої нової інформації.

Я б рекомендувала лексично позначити, що далі у нас піде висновок. Почати абзац можна так:

 • In conclusion, …
 • To sum up, …
 • To conclude, …

Далі даємо читачеві зрозуміти, що існує дві точки зору на дану проблему, і не дивлячись на протилежну точку зору, ми все-таки дотримуємося своєї. Наприклад, зробити це можна за наступною схемою:

 • Despite the fact that …, I’m convinced that …
 • Taking into consideration different opinions on this issue, I believe that …

Мовне оформлення есе

Після того як Ви написали ЄДІ есе з англійської, обов’язково перегляньте його ще раз на предмет можливих помилок. З мого досвіду найбільш частих помилок, раджу звернути увагу на наступні речі:

Перегляньте окремо всі іменники. Якщо іменник – обчислюється і стоїть в однині, перед ним обов’язково повинен бути артикль! Швидше за все, він у вас повинен бути невизначений (але дивіться самі по контексту).

Пробіжіться по всіх вступних словах і фразах і переконайтеся, що після них стоять коми. Перед словом ‘that’, навпаки, коми не повинно бути: “I think that …”, “Others believe that …”.

Якщо підмет виражено 3 особою однини (he / she / it), не забудьте до дієслова приписати закінчення -s!

З приводу «розумних» слів окрема розмова. У критерії оцінювання є окремий пункт: лексика. Повірте, краще не вжити розумне слово, ніж вжити його невірно і отримати за це мінус бали.

3. Як писати есе з суспільствознавства: план, критерії та приклади творів

При підготовці до підсумкового іспиту, орієнтуйтеся на есе з суспільствознавства ЄДІ 2021, шаблон якого є в інтернеті.

Перед тим, як написати есе з суспільствознавства, згадайте все, що знаєте за запропонованою темою.

Написати цікаве есе нескладно. Головне, продумати і довести до досконалості кожну деталь.

Кращий спосіб добитися успіху – писати есе регулярно і з будь-якого приводу. Цей навик стане в нагоді в школі, в університеті, при влаштуванні на роботу.

Можливо, вам так сподобається творчість, що з часом ви, як В. Набоков, станете автором бестселера, який народився з безлічі юнацьких нарисів.

3.1. План есе з суспільствознавства

Короткі рекомендації по написанню есе з суспільствознавства.

Приблизний план твору з суспільствознавства

Вступ

1) Чітко вказати проблематику:

 • Приклад 1: «Вибране мною висловлювання стосується проблеми ….»
 • Приклад 2 «Проблема даного висловлювання полягає в ….»

2) Пояснити чому вибрали саме цю тему (описати актуальність і значущість теми):

 • Приклад 1 – «Всіх хвилює питання …»
 • Приклад 2 – «АКТУАЛЬНІСТЬ даної теми полягає в …»

3) одним або двома реченнями розкрити зміст висловлювання з точки зору суспільствознавства;

4) Бачення автора і його точка зору:

Наприклад так: «Автор говорив, розмірковував, стверджував з точки зору …»

5) Описати свою інтерпретацію теми, – СВОЯ ТОЧКА ЗОРУ (ЗГОДЕН ТИ ЧИ НІ):

 • “Я вважаю…”
 • “Я не вважаю …”
 • «Я згоден з автором висловлювання …»

6) Перейти до головної частини есе і висловити своє бачення.

P.S. буде бонус, якщо до вступу дати інформацію про самого автора висловлювання і описати визначення обраної сфери есе (психології, філософії, економіки, права та ін.)

Аргументація:

1) Теоретична аргументація проблеми. Тут має бути представлено не менше трьох теоретичних аспектів теми (наприклад: навести приклади, розкрити поняття, розібрати функції, ознаки, класифікації або властивості).

2) Практична аргументація або приклад із суспільного життя.

Висновки:

Повернутися до початкового формулювання висловлювання і зробити на основі цього висновок. Сам висновок повинен складатися з 2-х частин: свої думки в якості підсумку + повернення до теми.

3.2. Критерії оцінювання есе з суспільствознавства

Критерії оцінювання есеБали
Розкриття змісту висловлювання
Зміст висловлювання розкритий

АБО зміст відповіді дає можливість його зрозуміти

1
Зміст висловлювання не розкритий, зміст відповіді не дає можливості його зрозуміти0
Характер і рівень теоретичної аргументації
Наявність помилкових, з точки зору наукового суспільствознавства, положень веде до зниження оцінки по цьому критерію на 1 бал
Вибрана тема розкривається опорою на відповідні поняття, теоретичні положення і висновки2
Наводяться окремі пов’язані з темою, але не пов’язані між собою і іншими компонентами аргументації поняття або положення1
Аргументація на теоретичному рівні відсутня (зміст ключових понять не пояснений; теоретичні положення, висновки відсутні)

АБО використовуються поняття, положення і висновки, не пов’язані безпосередньо з інформацією, що розкривається темою

 

0

Якість фактичної аргументації
Факти і приклади почерпнуто з різних джерел: використовуються повідомлення ЗМІ, матеріали навчальних предметів (історії, літератури, географії та ін.), факти особистого соціального досвіду і власні спостереження (наведено не менше двох прикладів з різних джерел) 

2

Фактична аргументація дана з опорою тільки на особистий соціальний досвід і життєві уявлення

АБО наведено (-і) приклад (-и) з джерела одного типу

 

1

Фактична інформація відсутня

АБО наведені факти не відповідають обгрунтовуваній тезі

0
Максимальний бал5

3.3. Приклад есе з суспільствознавства на тему «особистість»

Есе №1 на 6 балів

«Особистість характеризується не тільки тим, що вона робить, а й тим, як вона це робить» (Фрідріх Енгельс)

Автор твору – Дрожжин К.

«Особистість характеризується не тільки тим, що вона робить, а й тим, як вона це робить», говорив відомий німецький філософ, один з найвідоміших політичних діячів Німеччини XIX століття. Дійсно, проблема ролі особистості є однією з ключових проблем суспільствознавчих наук. Сьогодні дана проблема є актуальною, враховуючи важливість впливу суспільства на людину і на формування у неї основних якостей особистості. Дане висловлювання привернуло мою увагу тим, що воно так чи інакше пов’язане з кожним із нас, оскільки день у день ми робимо вчинки, тобто здійснюємо діяльність. Сенс цитати Ф. Енгельса полягає в тому, що характеристика особистості складається із здійснення людиною будь-якої діяльності і способів, за допомогою яких вона її здійснює. Кожен вчинок людини, так чи інакше, відбивається на її особистісних якостях залежно від того, наскільки правильно вона вчиняла свої дії.

Коментар експерта: Про актуальність краще не писати. Сенс фрази розкритий вірно, виділена теза.

Виходячи з вищесказаного, можна виділити наступну тезу стосовно проблеми, піднятої автором: особистість характеризується через певну діяльність і способи її здійснення.

Звернемося до тези і доведемо її. По-перше, особистість – сукупність соціально-значущих рис для суспільства, що характеризують індивіда як окремого представника людського роду. Виходячи з визначення, робимо висновок, що особистість здатна формуватися тільки в суспільстві, де індивід набуває певні якості, наприклад товариськість, доброта, здатність прийти на допомогу і інші. Звичайно, особистість має свої ознаки, що дозволяють відрізнити даний термін від інших. Виділимо деякі з них: особистість контролює поведінку, відрізняється самостійністю і усвідомленістю вчинків, соціалізується в процесі всього життя. Терміни «вчинки» і «поведінка» є наслідками діяльності людини. Як відомо, діяльність – це усвідомлена активність людини, спрямована на перетворення навколишнього світу і самого себе. З даного визначення видно, що діяльність має на меті перетворення навколишнього світу, що включає в себе, в основному, індивідів, тобто суспільство в цілому. Дійсно, здійснюючи будь-які вчинки, людина відкриває для себе щось нове і постійно вдосконалюється. Початкові якості особистості людина отримує з народження завдяки батькам, які є джерелом соціалізації, тобто процесу засвоєння певних норм і цінностей. Виявляючи теплоту і доброту по відношенню до дитини, вона стає людиною милосердною і розуміючою, тобто формування соціальних якостей неможливо без наявності певних суб’єктів (в даному випадку, батьків). Важливо також і те, як людина здійснює свою діяльність. Якщо діяльність – усвідомлена активність, то кожен вчинок людина робить по своїй волі і переконанням, несучи за це певну відповідальність. Здійснюючи позитивні дії, особистість людини набуває, відповідно, позитивний характер. Аналогічно відбувається і з негативним впливом. Проілюструємо дані тези за допомогою прикладів.

Коментар експерта: Дуже хороша, об’ємна теорія, здорово! Можна ще написати про МЕТОДИ діяльності.

Як перший приклад можна привести А. Гітлера, німецького головнокомандувача збройними силами Німеччини в Другій Світовій війні, який здійснив напад на мирне населення СРСР 22 червня 1941 року. Під керівництвом Адольфа Гітлера проводилися різні випробування над беззахисними людьми, створювалися концентраційні табори, де ув’язнені фактично були рабами. Порушивши право на людську гідність, виявляючи нацизм, тобто звеличення певної нації, Гітлера сміливо можна назвати негативною особистістю, адже він здійснював діяльність по завоюванню світу за допомогою способів приниження, розправи, замаху на життя. Таким чином, він здійснював певну діяльність, що має мотиви і засоби (способи), тобто даний приклад точно підтверджує вищевказану тезу.

Коментар експерта: Хороший приклад, повний.

Як другий приклад можна привести О. Виборнова, радянського льотчика, воєначальника. Під час Великої Вітчизняної війни Олександр здійснив 190 бойових вильотів, взяв участь в 42 повітряних боях, де збив близько 20 фашистських літаків, тим самим захистивши честь рідної країни і народ від нападу фашистської Німеччини. Більш того, Виборнов не раз рятував збитих радянських льотчиків буквально з-під носа ворога, що вважалося справою честі справжнього Героя Радянського Союзу. Таким чином видно, що здійснюючи діяльність по захисту країни від нападу ворога за допомогою польотів на бойовому літаку і повітряних боїв, Виборнов сміливо підносить свою особистість як різко позитивну.

Коментар експерта: Добре, але можна розглянути не тільки в середовищі військових дій.

Підводячи підсумок моїм міркуванням, потрібно сказати, що я повністю згоден з висловлюванням Ф. Енгельса, адже особистість здатна формуватися тільки при здійсненні будь-якої діяльності в суспільстві. Від способів здійснення діяльності залежить те, якою буде характеристика особистості в залежності від характеру впливу на навколишній світ. Необхідно пам’ятати, що потрібно діяти у відповідності з правилами моралі. Тоді і особистість буде називатися «справжньою».

БАЛИ:

 • 1 – 1
 • 2 – 2
 • 3 – 1
 • 4 – 2

МОЛОДЕЦЬ!

4. Де замовити або купити сучасне есе?

Замовити написання сучасного короткого есе можете в нашій компанії. У нас багато фахівців з найрізноманітніших дисциплін:

Англійська моваСуспільствознавство
АнтропологіяПедагогіка
АрхеологіяПолітологія
АстрономіяПсихологія
БіологіяПраво
ГеографіяСуспільство
Образотворче мистецтвоРелігієзнавство
ІсторіяСоціологія
КультурологіяФізика
Лінгвістика і мовиФілософія
ЛітератураХімія
Німецька моваЕкономіка

Купити есе можете в нашій компанії. Щоб дізнатися вартість – надішліть нам заявку.

Замовити