Статистика: контрольні, самостійні, лабораторні роботи на замовлення, курсові та дипломні роботи, реферати, доповіді, есе, відповіді на екзаменаційні квитки та багато іншого.

Замовити зараз

Допомагаємо студентам з дисципліни Статистика, а також з суміжних дисциплін «Загальна теорія» та «Соціально-економічна статистика»

Наші послуги:

 • Виконання курсових робіт з дисципліни Статистика;
 • Написання рефератів з цієї дисципліни «Загальна теорія» та «Соціально-економічна статистика»;
 • Написання есе з цієї дисципліни «Загальна теорія» та «Соціально-економічна статистика»;
 • Написання доповідей з цієї дисципліни «Загальна теорія» та «Соціально-економічна статистика»;
 • Написання магістерських дисертацій з дисципліни Статистика;
 • Виконання контрольних робіт з цієї дисципліни «Загальна теорія» та «Соціально-економічна статистика»;
 • Виконання самостійних робіт з дисципліни Статистика;
 • Виконання лабораторних робіт із дисципліни Статистика;
 • Звіти з практики з цієї дисципліни «Загальна теорія» та «Соціально-економічна статистика»;
 • Відповіді на екзаменаційні білети з дисципліни Статистика;

ЧАСТО СТУДЕНТИ ЗАМОВЛЯЮТЬ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ, ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ РОБОТИ НА ТЕМИ:

 • Статистичні показники. використання системи статистичних показників в економічній практиці;
 • Використання методу статистичного угруповання та зведення у дослідженнях ринку товарів та послуг;
 • Статистичний аналіз демографічної ситуації на Україні;
 • Використання графічного методу в дослідженнях соціально-економічних явищ і процесів;
 • Використання методу кореляційно-регресійного аналізу при дослідженні соціально-економічних явищ і процесів;
 • Статистичний аналіз розвитку інвестиційної діяльності в умовах карантинних обмежень Стаття;
 • Мікро-цензи та їх використання у статистичних дослідженнях;
 • Методи теорії ймовірностей та математичної статистики у рекламі Стаття;
 • Статистичний аналіз соціально-економічного показника рівня народжуваності у Львівській області за 10 років Стаття;
 • Статистика рівня життя та доходів населення у Київській області, Стаття, Статистика;
 • Порівняльний аналіз динаміки рівня економічного розвитку Тернопільської області з іншими регіонами України.

Спеціальність “Статистика”. Новий напрямок бакалавра, державний стандарт за цією програмою затверджений у 2022 році. У процесі навчання студенти здобувають фундаментальні знання в галузі економіки, математики, статистики та комп’ютерних технологій. Вони вивчають статистичну обробку даних, аналіз та прогнозування соціально-економічних процесів на макро- та мікрорівні, статистичне та математичне моделювання бізнес-процесів на основі методів машинного навчання.

Для того, щоб замовити якісну роботу з дисципліни Статистика, а також суміжних дисциплін «Загальна теорія» та «Соціально-економічна статистика», необхідно вибрати тематику. У цій дисципліні варто проводити аналізи, складати план, проводити розрахунки, сортування та фільтрацію інформації, скласти таблиці, вставити їх грамотно у рефераті чи курсовій роботі.

Індивідуальні роботиз підбором інформації, виробництвом розрахунків та складанням таблиць, займає значну кількість часу, якого найчастіше у студентів немає. У цьому полягає вся труднощі виконання завдань з дисципліни “Статистика”. З цими та багатьма іншими проблемами домашніх робіт, що виникають, наші фахівці готові вам надати свою допомогу.

Замовити зараз