Твір з філософії на замовленняЗамовити заразТвір – це такий вигляд письмової шкільної роботи, що є викладом своїх думок і почуттів з конкретної теми.

Найчастіше у школах та вишах під час навчального процесу використовуються:

 • твори з картини;
 • твори за текстом;
 • твори з філософії талітератури;
 • твори-мініатюри;
 • твори-описи (наприклад, якийсь особистості).
 • твори-міркування (есе) на задані теми (наприклад, «Хто я?», «У чому сенс життя?», «Ким хочу бути»);

Твір – це міркування на певну тему, саме виклад своїх емоцій та думок у тексті. У школі твори пишуть із початкових класів — спочатку це описи картин чи виду із вікна. Потім наприкінці навчального процесу учні 11 класів пишуть підсумковий твір, оскільки є обов’язковим етапом перед державною підсумковою атестацією.

Короткий зміст:

Рекомендації з написання творів із філософії (з програми)

Обсяг та технічні вимоги до творів для студентів вузів

Що таке теза у творі і як її писати у творі-міркуванні?

Поширені теми творів

Як замовити готовий твір чи есе з філософії?

 

Рекомендації з написання творів із філософії (з програми)

Шкільний твір являє собою контрольну роботу з предмету «Філософія» і є творчою та самостійною роботою школяра на основі філософських знань, філософської, загальнонаукової та навчальної літератури.

У творі школяр чи студент має показати такі вміння:

 • аргументовано обґрунтувати свою точку зору;
 • грамотно сформулювати та логічно викласти матеріал;
 • ілюструвати свої думки відповідними прикладами із життя;
 • нестандартно творчо мислити;
 • систематизувати та використовувати різні джерела літератури.

Твір школяра – самостійна письмова робота на тему, яку запропонував учитель (тема може бути запропонована і самим учнем, але обов’язково має бути узгоджена з учителем).

Мета філософського твору полягає у розвитку навичок самостійного творчого мислення та письмового викладу власних думок. Побудова твору – це у відповідь питання чи розкриття теми, засноване на класичної системі доказів. На відміну від доповіді чи реферату, твір – це:

 • індивідуальні міркування учня по конкретній темі, яке не претендує на вичерпне розкриття теми і представляє лише спробу учня передати свої власні погляди на проблему і міркування з нею пов’язані.
 • Коротка розповідь, написана на конкретну тему (праця, присвячена аналізу широкого кола проблем, не може бути виконана у творі);
 • розповідь невеликого обсягу (від 5-ти – до 10 стор машинописного тексту),
 • вільна композиція (у шкільному творі не потрібно чіткого перерахування розділів і параграфів через невеликий обсяг роботи);

Обсяг та технічні вимоги до творів для студентів вузів

Обсяг вашої розповіді з філософії має бути не менше 6 і не більше 9 сторінок. Коротка розповідь повинна виконуватися через одинарний інтервал 14 шрифтом, розміри полів, що залишаються: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, нижнє – 20 мм, верхнє – 20 мм. Сторінки мають бути пронумеровані. При цитуванні необхідно дотримуватися наступних правил:

 • текст цитати полягає в лапки і наводиться без змін, без довільного скорочення цитованого фрагмента (перепустка слів, речень або абзаців допускається, якщо не тягне спотворення всього фрагмента, і позначається трьома крапками, що ставиться на місці пропуску) і без спотворення сенсу;
 • кожна цитата повинна супроводжуватися посиланням на джерело, бібліографічний опис якого має наводитися відповідно до вимог бібліографічних стандартів.

Що таке теза у творі і як її писати у творі-міркуванні?

Теза – головна думка, яку потрібно довести. Саме в ній слід коротко сформулювати своє розуміння змісту тексту. Вступ має включати питання, яких слід торкнутися перед розкриттям теми.

Алгоритм формулювання тези

 1. Ціль. Потрібно визначитися, навіщо ви переконуєте читача в істинності чи хибності висловлювання. …
 2. Збір інформації. Написати добрий твір можна тільки в тому випадку, якщо раніше прочитати достатню кількість літератури на тему. …
 3. Ключові слова. …
 4. Більше конкретики.

Поширені теми творів

 • “Будьте уважні до своїх думок – вони початок вчинків”. Лао-Цзи;
 • “Пізнати – це означає цілком зрозуміти всю природу”. Ф. Ніцше;
 • «Людина поза суспільством чи бог чи звір». Арістотель;
 • Апорії Зенона;
 • Діалектика Г. Маркузе;
 • Діалектика Т. Адорно;
 • Діалектика Фіхте;
 • Діалектика Шеллінга;
 • Концепція нескінченності Джордано Бруно;
 • Чи можна створити рай наЗемлі;
 • Монтень про гуманістичний індивідуалізм;
 • Проблема людини у творчості Ф.М. Достоєвського;
 • Твір з філософії на тему щастя;
 • Теорія пізнання софістів;
 • Вчення Д. Юма;
 • Вчення Дж. Локка;
 • Вчення Ж-Ж. Руссо;
 • Вчення Т. Гоббса;
 • Вчення Ш. Монтеск’є;
 • Філософія арабо-мусульманського середньовіччя;
 • Філософія всеєдності П. Флоренського;
 • Філософія постмодернізму;
 • Філософія господарства С. Булгакова;
 • Людина у глобальному інформаційному суспільстві;
 • Людина та техніка: Хто головніше?;
 • Що важливіше індивід чи суспільство?;

Як замовити готовий твір чи есе з філософії?

Готове есе ви можете замовити у будь-який зручний для вас час. Достатньо подати заявку на написання філософського есе або твору і найближчим часом вам на пошту прийде повідомлення про вартість замовлення.

ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ

  Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
  УкраїнаЄвропаАмерикаАзія

  Також пишемо:

  • есе з філософії;
  • реферат з філософії;
  • доповідь з філософії;
  • тести з філософії;
  • курсова робота з філософії;
  • контрольна робота з філософії;
  • дипломна робота з філософії;
  • тези з філософії;
  • наукова стаття з філософії.