Англійська мова: допомагаємо школярам та студентам у виконанні лабораторних, контрольних, практичних, самостійних робіт, есе, доповідей, рефератів, курсових, магістерських дисертацій та відповідей на білети на замовлення

Замовити зараз

Наші послуги:

 • Виконуємо контрольні роботи з дисципліни Англійська мова для школярів;
 • Виконуємо самостійні роботи з дисципліни Англійська мова для школярів;
 • Пишемо есе з дисципліни Англійська мова для школярів;
 • Виконуємо доповіді з дисципліни Англійська мова та реферати для школярів;
 • Виконуємо практичні роботи з дисципліни Англійська мова для студентів;
 • Пишемо курсові роботи з цієї дисципліни для студентів;
 • Пишемо магістерські дисертації з цієї дисципліни для студентів;
 • Відповіді на екзаменаційні роботи з англійської мови.

Найчастіше школярі та студенти замовляють лабораторні роботи, індивідуальні завдання та практичні роботи на теми:

 • Лабораторна робота: “Розуміння у прослуханому тексті основного змісту (треба співвіднести це коротке затвердження та прослухане висловлювання)”;
 • Практична робота: “Розуміння в прослуханому тексті запитуваної інформації (треба визначити, чи є дані затвердження вірними, невірними або в тексті немає інформації щодо цього)”;
 • Індивідуальне завдання: “Повне розуміння змісту прослуханого тексту (треба вибрати одну правильну відповідь із трьох запропонованих та записати її)”;
 • Лабораторна робота: “Перекладайте з російської на англійську мову, використовуючи свій активний словниковий запас”;
 • Лабораторна робота: “Знайдіть російські еквіваленти”;
 • Есе на тему: “Куріння має бути заборонено”;
 • Есе на тему: “Подорож за кордон допомагає краще зрозуміти свою країну”;
 • Реферат на тему: “Зростання міст шкідливий для навколишнього середовища”;
 • Контрольна робота на тему: “Технічний прогрес шкідливий для людства”;
 • Реферат на тему: “Особливості наукової прози англійської мови”;
 • Контрольна робота: “Морфологія як розділ граматики”;
 • Реферат на тему: “Офіційно-ділове письмове мовлення”.

Школярі та студенти повинні знати та називати у правильній послідовності літери алфавіту, відтворювати їх напівдрукованим написанням. Знати правила читання в односкладових словах і з урахуванням знання, як вимовляються різні буквосполучення, вміти прочитувати нові слова, в яких є вивчені орфограми.

Саме англійської знання граматики на першому року навчання такі: озвучувати вивчені транскрипційні знаки, відрізняти їхню від літер; використовувати знак апострофа в скорочених формах дієслова-зв’язку, допоміжного та модального дієслів; розпізнавати та вживати в усному та письмовому мовленні синтаксичні конструкції та морфологічні форми англійської мови: різні типи речень (оповідальні ствердні, негативні; запитальні – загальний та спеціальний питання із зазначеними нижче запитальними словами; спонукальні в ствердній формі); нерозповсюджені та розповсюджені прості пропозиції; короткі дієслівні форми; дієслова у видо-часових формах дійсної застави у дійсному способі ((Present Simple Tense у ствердних, запитальних (загальне та спеціальне питання) та негативних реченнях); дієслівна конструкція; і багато іншого вони повинні знати та вміти застосовувати.

Вивчення англійської мови, складна робота, що займає чимало часу. Найчастіше якого у школярів та студентів практично не буває.

Щоб замовити лабораторну чи практичну роботу, заздалегідь оберіть тему, і розкажіть нам про завдання, яке повинні виконати наші співробітники. Ми пропонуємо свою допомогу школярам та студентам у виконанні індивідуальних завдань. Наші співробітники гарантують якісні та унікальні самостійні та лабораторні роботи за доступними цінами.

Замовити лабораторну робота англійська мова

  Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
  УкраїнаРосіяЄвропаАмерикаАзія