Біологія: завдання, контрольні, лабораторні, самостійні роботи на замовлення, реферати, доповіді тощо.

Замовити зараз

Надаємо допомогу школярам та студентам у навчанні, з дисципліни «Біологія» та суміжних дисциплін біофізика, молекулярна біологія, психофізіологія, соціобіологія тощо), а також у зв’язку з практичними потребами (радіобіологія, космічна біологія та ін.

Наші послуги:

 • Виконання курсових робіт з дисципліни біологія, молекулярна біологія, соціобіологія тощо;
 • Написання рефератів з дисципліни; молекулярна біологія;
 • Написання есе з дисципліни Біологія;
 • Написання доповідей з дисципліни соціобіології;
 • Написання магістерських дисертацій з дисципліни;
 • Виконання контрольних робіт з дисципліни Біологія, біофізика, молекулярна біологія, психофізіологія, соціобіологія, радіобіологія, космічна біологія та ін;
 • Виконання самостійних робіт з дисципліни Біологія, біофізика, молекулярна біологія, психофізіологія, соціобіологія, радіобіологія, космічна біологія та ін;
 • Виконання лабораторних робіт з дисципліни; біологія;
 • Звіти з практики з дисципліни Біологія, біофізика, молекулярна біологія, психофізіологія, соціобіологія, радіобіологія, космічна біологія та ін;
 • Відповіді на екзаменаційні квитки з дисципліни Біологія, біофізика, молекулярна біологія, психофізіологія, соціобіологія, радіобіологія, космічна біологія та ін;
 • Вирішення задач з дисципліни Біологія.

Часто студенти замовляють індивідуальні завдання, лабораторні та практичні роботи на такі теми як:

 • Практична робота. Вивчення ознак подібності та відмінності зародків людини та хребетних тварин;
 • Вирішення генетичних завдань;
 • Складання схем передачі речовин та енергії по ланцюгах живлення в природній екосистемі та в агроценозі;
 • Порівняльний опис однієї з природних природних систем (наприклад, лісу) та якоїсь агроекосистеми» (наприклад, пшеничного поля);
 • Опис антропогенних змін у природних ландшафтах;
 • Вирішення екологічних завдань;
 • Лабораторна робота: Вивчення влаштування світлового мікроскопа. Нагляд клітин під мікроскопом на готових мікропрепаратах;
 • Лабораторна робота: Приготування та опис мікропрепаратів клітин рослин, їх опис;
 • Практична робота: Проведення порівняння та опису особин одного роду за морфологічним критерієм;
 • Лабораторна робота: Проведення порівняння пристосування організмів до різних довкілля.

На напрямі підготовки “Біологія” здійснюється підготовка фахівців, здатних працювати в галузі фундаментальної біології, а також у прикладних галузях, пов’язаних з використанням біологічних систем та об’єктів у господарських та медичних цілях.

Залежно від профілю навчання (кафедри) студенти-біологи вивчають біологічну різноманітність тваринного та рослинного світу, фізіологію рослин, тварин та людини, знайомляться зі світом мікроорганізмів, генетикою, клітинною біологією, біохімією чи молекулярною біологією.

Щоб зробити на замовлення якісну лабораторну, контрольну, самостійну роботи, реферати та багато іншого, потрібно точно підібрати тему. У Біології доречно провести порівняльні аналізи, і навіть вміти визначити впливом геть сучасне життя. Складність практичного завдання у тому, що це індивідуальні завдання вимагають певну кількість схем, графіків, таблиць і рисунків. Де краще їх розмістити і як правильно внести до проекту, підкажуть наші спеціалісти.

Замовити зараз