Зміст: Замовити ДКР із загальної хімічної технології Структура ДКР Виконаємо такі теми завдань на ДКР   Замовити ДКР із загальної хімічної технології Виконаємо на замовлення домашню контрольну роботу (ДКР) для національного технічного університету України – «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології  Кредитний модуль “Загальна хімічна технологія-2. Хіміко-технологічні схеми” належить до Циклу професійної та практичної підготовки Нормативної частини навчальних дисциплін і являється базисною для профілюючих дисциплін в навчальному плані підготовки фахівців професійного спрямування Хімічні технології. Для більш ґрунтовного опанування програмного матеріалу кредитного модуля…