Тема: Верховна Рада України

Мета: ознайомити учнів з функціями і повноваженнями Верховної Ради України, її завданнями, структурою та порядком роботи, виховувати в учнів повагу до органів державної влади та її діяльності, потребу в отриманні інформації про її роботу; розвивати вміння аналізувати нормативно – правові акти.

Обладнання: Конституція України, схема «Законодавчий процес в Україні», «Взаємодія Верховної Ради і Президента в законодавчому процесі».

Основні поняття: Верховна Рада України, сесія, фракція.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку:

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 • Статус Верховної Ради України.
 • Організація роботи Верховної Ради України.
 • Повноваження Верховної Ради України.
 1. Закріплення нових знань і вмінь учнів.
 2. Підсумки уроку.
 3. Домашнє завдання.ст.138-145,223-234

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Індивідуальне завдання.

Відтворити на дошці схему «Поділ державної влади в Україні».

Цифрова розминка. 

Наведіть юридичне значення цифр: 18, 21, 450, 4, 3 000 000 , 100 000.

 Фронтальне опитування.

 1. Які ви можете назвати виборчі системи?
 2. Схарактеризуйте принципи проведення виборів.
 3. Який встановлено порядок обрання народних депутатів України?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Статус Верховної Ради України.

Робота з документом.

Опрацюйте текст ст.. 75 Конституції України і визначити статус Верховної Ради України.

 Колективна робота за завданням.

Пригадайте з курсу Всесвітньої історії, коли і де було створено перший в світі парламент.

Представницькі органи різних країн світу мають свої назви – Сейм, Конгрес, Ксенет (Ізраїль) , Стортинг(Норвегія). Головним завданням парламенту будь – якої країни є створення й удосконалення законів. Верховна Рада  України обирається вільними виборами на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 4 роки складається з 450 депутатів. Для ефективності роботи такої кількості депутатів необхідна певна організація. Організація роботи парламенту визначає спеціальний Закон про Регламент Верховної Ради України.

 1. Організація роботи Верховної Ради України.

Самостійна робота.

Опрацювати §  і накреслити схему «Структура Верховної Ради України»

Завдання.

Назвати прізвища керівників Верховної Ради України.

Робота з поняттям.

Спікер – людина, яка веде засідання парламенту, головує на них.

Контрольна робота

Визначте ознаки, за якими можна розподілити 450 депутатів на окремі групи.

Самостійна робота

Про які фракції та комітети Верховної Ради України ви дізналися із повідомлень засобів масової інформації? (Повідомлення творчої групи)

 Робота з документом.

Опрацювати текст ст.. 82, 83 Конституції України, визначити , в яких формах відбувається робота  Верховної Ради України.

3.Повноваження Верховної Ради України.

Верховна Рада України має широке коло повноважень, які можна умовно поділити на групи за напрямами діяльності: законодавчі, кадрові, з організації діяльності органів місцевого самоврядування, призначення виборів і референдумів, контрольні, у сфері міжнародних відносин, забезпечення оборони та національної безпеки.

Вивчення питання теми в групах.

індивідуальне завдання

Група 1. Опрацювати текст ст.. 85 Конституції України, вибрати з переліку повноважень ті, що можна віднести до законодавчих.

Група 2. Опрацювати текст ст.. 85 Конституції України, вибрати з переліку повноважень ті, що можна віднести до кадрових.

Група 3. Опрацювати текст ст.. 85 Конституції України, вибрати з переліку повноважень ті, що можна віднести до групи повноважень, які стосуються організації діяльності органів самоврядування.

Група 4. Опрацювати текст ст.. 85 Конституції України, вибрати з переліку повноважень ті, що можна віднести до процесу призначення виборів і референдумів.

Група 5. Опрацювати текст ст.. 85 Конституції України, вибрати з переліку повноважень ті, що можна віднести до контрольних.

Група 6. Опрацювати текст ст.. 85 Конституції України, вибрати з переліку повноважень ті, що можна віднести до сфери міжнародних відносин та забезпечення оборони і національної безпеки.

Підведення підсумків.

 Представники кожної групи доповідають про результати своєї роботи, і записується в таблиці.

Група повноваженьНомери частин ст.. 85 Конституції України.
Установчі, законодавчі та бюджетні1,3,4,5,6,32.
кадрові10,12,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,35
З організації діяльності органів самоврядування28,29,30.
Призначення виборів та референдумів2,7
Контрольні13,14,33,34
У сфері міжнародних відносин та забезпечення оборони і національної безпеки.9,22,23,31

ІУ. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

 Колективна робота за завданнями.

1.Дайте визначення поняття «парламент», «Фракція».

 1. Визначте статус Верховної Ради України та її основні повноваження.

У.Підсумки.

Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні. Повноваження Верховної ради України передбачають видання законів, затвердження і перевірку виконання Державного бюджету, участь у формуванні окремих ланок виконавчої і судової влади тощо.

Допомога студентам з виконанням завдань

Якщо у вас немає часу на самостійне виконнання домашньої роботи по праву, то ви можете купити готовий реферат, контрльну чи самостійну роботу або дипломний проект у наших фахівців. Замовити написання практичноїроботи ви можете прямо зараз:

  Вкажіть регіон, в якому знаходиться ваш Вуз
  УкраїнаЄвропаАмерикаАзія