Надамо допомогу студентам економічних спеціальностей із виконанням на замовлення студентських робіт на тему «Власний капітал підприємства”

1

Строго дотримуємося вимоги методички, знаємо всі ГОСТи

2

Всі роботи проходять перевірку якості

3

Оцінимо вашу заявку протягом 2 годин

4

Пишемо плани безкоштовно

Додати замовлення


Уточніть завдання


Практика в університеті чи технікумі чи коледжі з економіки підприємства полягає у написанні звітів з практики та виконанні учнями курсових робіт. Наша компанія допомагає студентам писати есе, доповіді, наукові статті, курсові роботи на замовлення.

Студенти вивчають товарознавство, основи підприємництва, маркетинг, менеджмент, економічний та фінансовий аналіз, облік та аудит, цивільне та господарське право, логістику, управління продажами та ін.

Купити курсову роботу з економіки підприємства на такі теми:

 • Аналіз систем оплати праці для підприємства.
 • Вплив довкілля на економіку підприємства.
 • Дослідження та оцінка соціальної сфери підприємства.
 • Дослідження факторів внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства (організації).
 • Джерела та фактори зниження собівартості продукції на підприємстві.
 • Малі підприємства та їх розвиток у сучасних умовах
 • Оновлення основних фондів: оцінка та шляхи прискорення (на прикладі окремих галузей чи підприємств).
 • Обґрунтування амортизаційної політики для підприємства.
 • Особливості ціноутворення на продукцію та послуги (на прикладі конкретного підприємства).
 • Бізнес-план підприємства, методика його розробки (з прикладу конкретного підприємства).
 • Оцінка ефективності природоохоронних заходів для підприємства.
 • Оцінка інноваційної активності підприємств та обґрунтування шляхів її підвищення.
 • Оцінка напрямів соціального розвитку підприємства.
 • Оцінка оборотності оборотних засобів та обґрунтування шляхів її прискорення.
 • Оцінка ступеня зносу основних фондів та обґрунтування шляхів його зниження (на прикладі окремих галузей чи підприємств).
 • Оцінка структури інвестицій в основний капітал та обґрунтування шляхів її вдосконалення.
 • Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств та обґрунтування шляхів її підвищення.
 • Оцінка рівня якості продукції та обґрунтування шляхів її підвищення.
 • Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства та обґрунтування шляхів його підвищення.
 • Оцінка рівня конкурентоспроможності продукції та обґрунтування шляхів його підвищення.
 • Оцінка рівня концентрації виробництва економіки України (з прикладу окремих галузей).
 • Оцінка рівня розвитку підприємств у економіці України (з прикладу окремих галузей).
 • Оцінка ефективності диверсифікації виробництва та обґрунтування шляхів її підвищення.
 • Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємств та обґрунтування шляхів її підвищення.
 • Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів та обґрунтування шляхів її підвищення (на прикладі окремих галузей чи підприємств).
 • Оцінка ефективності використання основних фондів та обґрунтування шляхів її підвищення (на прикладі окремих галузей чи підприємств).
 • Оцінка ефективності використання трудових ресурсів для підприємства.
 • Оцінка ефективності комбінування виробництва та обґрунтування шляхів її підвищення.
 • Оцінка ефективності концентрації виробництва та обґрунтування шляхів її підвищення.
 • Оцінка ефективності кооперування виробництва та обґрунтування шляхів її підвищення.
 • Оцінка ефективності спеціалізації виробництва та обґрунтування шляхів її підвищення.
 • Оцінка ефективності функціонування підприємства у сучасних ринкових умовах.
 • Прибуток підприємства та обґрунтування шляхів її підвищення (на прикладі окремих галузей чи підприємств).
 • Розробка плану виробництва та реалізації продукції (з прикладу конкретного підприємства).
 • Регулювання оплати праці та напрями її вдосконалення.
 • Резерви та шляхи економії матеріальних ресурсів на підприємстві
 • Рентабельність капіталу та обґрунтування шляхів її підвищення (на прикладі окремих галузей чи підприємств).
 • Рентабельність продажів та обґрунтування шляхів її підвищення (на прикладі окремих галузей чи підприємств).
 • Рентабельність продукції та обґрунтування шляхів її підвищення (на прикладі окремих галузей чи підприємств).
 • Рентабельність виробництва та обґрунтування шляхів її підвищення (на прикладі окремих галузей чи підприємств).
 • Собівартість продукції та обґрунтування шляхів її зниження (на прикладі окремих галузей чи підприємств).
 • Чинники зростання продуктивність праці для підприємства.
 • Формування та використання прибутку на підприємстві
 • Економічна оцінка методів нарахування амортизації.
 • Економічна ефективність оренди майна.
 • Економічна ефективність лізингу майна.
 • Економічна ефективність реструктуризації підприємства.
 • Економічне обґрунтування шляхів поновлення обладнання на підприємстві.

Професія економіст користується високим попитом на ринку праці. Маючи спеціальні економічні знання, можна сміливо і впевнено відкривати власний бізнес, не ризикуючи стати збитковим і піти з ринку.

Виконаємо курсову роботу з дисципліни «економіка підприємства» на тему «Власний капітал підприємства»

Замовляйте курсову роботу у нас на сайті, та чекайте, коли автор відповість. Далі ви вносите аванс і після внесення автор приступає до виконання домашньої роботи для вашого ВНЗ: університету, ПТУ або коледжу.

Замовити зараз

Замовити інші види студентських робіт з економіки підприємства:

 • Бакалаврська робота на тему: «Власний капітал підприємства»;
 • Наукова стаття по темі: «Власний капітал підприємства»;
 • Доповідь на тему: “Власний капітал підприємства”;
 • Звіт з практики на тему: «Власний капітал підприємства»;
 • Реферат на тему: Власний капітал підприємства.
 • Есе на тему: “Власний капітал підприємства”.