Завдання з фізики за гроші на замовлення (7, 8, 9, 10, 11 клас) – studik.info

Замовити

Фізика – найдавніша наука, що вивчає матерію, її властивості, а також рух. Ця наукова дисципліна пояснює багато процесів, які відбуваються навколо нас, так як фізичним законам підкоряються природні явища.

Фізику вивчають як в школах, так і у вищих навчальних закладах. Але починаючи зі школи, багато школярів зазнають труднощів у розумінні різних фізичних явищ і законів, тому деяким студентам або учням необхідно мати якісного помічника.

Ми допомагаємо вирішувати будь-які завдання з фізики для школярів 7- 11 класів зі збірників завдань:

 • Рішення задач на щільність;
 • Рішення задач на рух;
 • Рішення задач на імпульс;
 • Рішення задач на ККД;
 • Рішення задач на силу тяжіння;
 • Рішення задач на швидкість.

Вирішимо завдання зі збірки завдань з фізики Пьоришкіна, Лукашина.

Також ви можете купити готове рішення задач по таким темам:

 1. Механічні коливання і хвилі.
 2. Теплові та електричні явища.
 3. Будова атома і атомного ядра.
 4. Механіка – кінематика і динаміка.
 5. Молекулярна будова. Поняття про речовину.
 6. Робота, енергія і термодинаміка.
 7. Електричний струм, електромагнітні явища.
 8. Коливання і хвилі.
 9. Основи оптики.
 10. Поняття квантової теорії.

Розв’язання задач за гроші

Вирішуємо завдання з фізики зі збірки завдань Лукашик В. І. Збірник завдань з фізики. 7-9 класів

Лукашик В. І. Збірник завдань з фізики. 7-9 класи: посібник для учнів загальноосвітніх установ / В. І. Лукашик, Е. В. Іванова. – 25-е изд. – М., 2011. – 240 с.
Даний задачник перевірений багаторічною практикою викладання фізики в школі, входить в навчальний комплект до всіх підручників фізики для 7-9 класів.

Зміст

 1. ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ФІЗИЧНІ ТІЛА ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ
  1. Фізичні тіла. Фізичні явища ……… .3
  2. Вимірювання фізичних величин …………… .4
  3. Будова речовини ………………………… .8
  4. Рух молекул і температура тіла …. 9
  5. Взаємодія молекул …………………… 10
  6. Три стану речовини …………………… ..12
 2. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ
  7. Рівномірний і нерівномірний прямолінійний рух ……………… .14
  8. Рівномірний рух по колу ……… .21
  9. Інертність тіл …………………………… .25
  10. Взаємодія тіл. Маса тіл ……………… 27
  11. Щільність речовини ………………………… 31
  12. Явище тяжіння. Сила тяжіння ………… ..36
  13. Другий закон Ньютона …………………… ..39
  14. Сила пружності. Вага. Вимірювання сили ……… .42
  15. Графічне зображення сил ……………… 45
  16. Додавання і розкладання сил ……………… ..47
  17. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. . 52
  18. Сила тертя і сила опору руху. . 57
  III. ТИСК ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І ГАЗІВ
  19. Тиск твердих тіл ……………………… .61
  20. Тиск газів ……………………………… 63
  21. Рухливість частинок рідин і газів …. 66
  22. Закон Паскаля. Гідравлічний прес ……… .67
  23. Тиск в рідинах. Сполучені посудини 70
  24. Атмосферний тиск ……………………… .75
  25. Насоси. Манометри ………………………… 81
  26. Закон Архімеда …………………………… .84
  IV. РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ. ЕНЕРГІЯ
  27. Механічна робота ……………………… .89
  28. Потужність ………………………………… .93
  29. Важелі …………………………………… ..95
  30. Блоки …………………………………… ..99
  31. ККД механізмів …………… .104
  32. Енергія ………………… 106
  33. Рівновага тіл ……………… 110
  V. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ
  34. Коливання ……………… ..111
  35. Хвилі ………………… .115
  36. Звукові хвилі …… ……… ..118
  VI. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА
  37. Внутрішня енергія …………… 121
  38. Види теплопередачі …………… 124
  39. Вимірювання кількості теплоти ……… 127
  40. Питома теплота згоряння палива …… .132
  41. Плавлення і затвердіння ……… ..134
  42. Випаровування. Кипіння …………… 138
  43. Теплові двигуни …………… 141
  44. Вологість повітря …………… 143
  VII. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА
  45. Електризація тіл …… ……… .145
  46. ​​Електричне поле …… ……… 148
  47. Відомості про будову атома …. …… .151
  48. Електричний струм …… ……… 152
  49. Електричне коло …………… 154
  50. Сила струму. Напруга. Опір … .156
  51. Закон Ома ……………… ..158
  52. Розрахунок опору провідників …… .161
  53. Послідовне з’єднання провідників … .164
  54. Паралельне з’єднання провідників … ..168
  55. Робота і потужність струму ………… 172
  56. Теплова дія струму ………… .177
  57. Електромагнітні явища ……… ..179
  VIII. СВІТЛОВІ ЯВИЩА
  58. Джерела світла. Властивості світла …… ..183
  59. Поширення світла ………… ..184
  60. Відображення світла ……. ……… .187
  61. Плоске дзеркало …………… ..188
  62. Заломлення світла …………… 191
  63. Лінзи ………………… .194
  IX. БУДОВА АТОМА І АТОМНОГО ЯДРА
  64. Будова атома. Склад ядра атома. Ізотопи..201
  65. Радіоактивний розпад ………… .202
  66. Ядерні реакції …………… .203
  67. Елементарні частинки. Взаємозв’язок енергії і маси …… ..204

Вирішуємо завдання для ВНЗ

Якщо ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі, то у вас можуть виникнути труднощі з розв’язанням задач з фізики. Наші фахівці дуже швидко правильно вирішать завдання будь-якої складності. У нас можна купити завдання з фізики для вузів по розділах:

 • динаміка;
 • кінематика;
 • механіка і закони збереження;
 • механічні коливання і хвилі;
 • молекулярна фізика;
 • оптика;
 • радіофізика;
 • статика;
 • термодинаміка;
 • електродинаміка.

Щоб дізнатися вартість вирішення завдань з фізики, достатньо відправити заявку.

Замовити