У нас можно замовити звіт по виробничій практиці на підприємстві

 

Короткий зміст статті:

 

Що таке виробнича практика?

Проходження виробничої практики

Припис, програма і щоденник практики

Обов’язки студента під час здачі звіту по виробничій практиці

Збір матеріалів для підготовки звіту про проходження переддипломної практики.

Замовити звіт по виробничій практиці

 

Що таке виробнича практика?

Отже розглянемо, що з себе представляє виробнича практика. Перш за все, це вид практики, спрямований на отримання професійних умінь і досвіду професійної діяльності.

Переддипломна виробнича практика – обов’язковий вид практики для студентів різних форм навчання, що не переатестовується на підставі інших документів про освіту і проводиться відповідно до графіка навчального процесу на 3 або 4 курсі в другому семестрі. Термін проходження виробничої практики складає 2 тижні.

 

Проходження виробничої практики

 

Необхідною умовою успішного освоєння наукових дисциплін навчального процесу є проходження переддипломної виробничої практики для студентів.

До такої практики допускаються студенти, які успішно здали всі форми підсумкового контролю (іспити, заліки, курсові та контрольні роботи).

Припис, програма і щоденник практики

Для складання звіту виробничої практики студенту необхідно мати:

 • календарний план проходження практики.
 • Припис (підтвердження) на проходження переддипломної практики;
 • програму і щоденник виробничої практики;

Всім учням видається припис на виробничу практику, яка є підставою для прийняття студентів на підприємство, і є документом, який підтверджує факт проходження практики.

По закінченню практики припис з печаткою підприємства представляється вашому керівнику практики від ВНЗ разом зі звітом, і щоденником практики, які повинні бути також засвідчені печаткою діючого підприємства.

Всі організаційні питання вирішують на зборах, що проводиться керівником виробничої практики. Відповідальність за проходження практики покладається на директора або заступника, а керівництво – на фахівців, які призначаються для роботи зі студентами-практикантами.

Обов’язки студента під час здачі звіту по виробничій практиці

Учні потрапляють на місце виробничої практики відповідно до договорів, які були укладені навчально-методичним управлінням університету з організаціями. Майбутньому фахівцю дозволяється проходити практику на фірмах за своїм вибором.

 

У період проходження переддипломної практики студент зобов’язаний:

 • згідно програми практики, з урахуванням індивідуальних завдань підібрати, проаналізувати і систематизувати всю інформацію для звіту;
 • студенту важливо виконувати доручену роботу і завжди дотримуватися трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку;
 • не пропускати занять виробничої практики;
 • постійно вести звіт і щоденник практики, в якому слід фіксувати короткий опис виконаної роботи.
 • дотримуватися вказівок керівника практики від фірми, постійно звітувати, а також виконувати роботу і свої обов’язки;
 • прийти на місце проходження практики точно в термін, який зазначений в приписі на практику і обов’язково пройти співбесіду зі своїм керівником практики від фірми;

По закінченню переддипломної виробничої практики студент-практикант складає звіт, який перевіряється і підписується разом з щоденником керівником практики від підприємства, і здає його керівнику практики від вузу. І вже за результатами захисту звіту виставляється відповідна оцінка.

Згідно результатів дослідження, які представив студент-практикант в звіті по виробничій практиці, керівник вказує студенту на недоліки звіту, які є щодо його змісту, так і по оформленню. Керівник задає питання, на які студент повинен дати вичерпні відповіді. Викладач-керівник дає також висновок про виконання студентом індивідуального завдання.

Студент, який не виконав програму практики, а саме, що отримав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту по виробничій практиці, завжди повторно направляється на практику в період канікул.

 

Збір матеріалів для підготовки звіту про проходження переддипломної практики.

Порядок захисту звіту по виробничій практиці:

 • доповідь студента про результати проходження практики;
 • відповіді студента на запитання щодо звіту;

При оцінці звіту враховуються:

 • якість відповідей практиканта на питання;
 • правильно заповнений щоденник проходження практики.
 • доповіді студента і зміст самого звіту

Замовити звіт по виробничій практиці

Якщо у вас немає часу на складання звіту по практиці, а також систематичних відвідувань підприємства, на якому вона повинна проводитися, то ви можете купити звіт по виробничій практиці у нас. Для оформлення замовлення – заповніть формуляр.

1

Строго дотримуємося вимоги методички, знаємо всі ГОСТи

2

Всі роботи проходять перевірку якості

3

Оцінимо вашу заявку протягом 2 годин

4

Пишемо плани безкоштовно

Додати замовлення


Уточніть завдання


Дисципліни:

 • економіка підприємства